Strefa wiedzy

Polityka w gospodarce materiałowej i magazynowej

25.06.2013

Logistyka- komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (czerwiec 2013)

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (dalej PPL) zajmuje się budową, zarządzaniem lotniskami w tym ich eksploatacją oraz świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych. Przedsiębiorstwo zarządza dwoma lotniskami, w tym Lotniskiem Chopina w Warszawie i lotniskiem w Zielonej Górze.

Aby zoptymalizować procesy zachodzące w obszarach gospodarki materiałowej i magazynowej, jak również koszty eksploatacyjne związane z powyższymi obszarami działalności Przedsiębiorstwa, podjęta została decyzja o realizacji Projektu pn. „Wykonanie przeglądu i opracowanie polityki gospodarki materiałowej i magazynowej w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. Przeprowadzony pisemny przetarg ograniczony wyłonił firmę Audytel SA jako wykonawcę Projektu. Czas realizacji Projektu określony został na: lipiec 2012 – kwiecień 2013. Głównymi celami tego projektu były:

  • Identyfikacja i przeprowadzenie analizy stanu aktualnego (w tym postawienie diagnozy) gospodarki materiałowej, magazynowej i zakupowej w PPL.
  • Opracowanie dokumentu pn.: ”Polityka gospodarki materiałowej i magazynowej w PPL”.
  • Sporządzenie planu wdrożenia oraz zasad aktualizacji Polityki w PPL.

W pierwszym etapie projektu zidentyfikowano regulacje wewnętrzne odpowiedzialne za analizowane obszary, przeprowadzono audyt gospodarki magazynowej w obiektach należących do Działu Gospodarki Magazynowej oraz będących w gestii służb operacyjnych na Lotnisku Chopina oraz Lotnisku w Zielonej Górze – (Babimost; województwo lubuskie). W obszarze gospodarki zakupowej dokonano audytu procesów dotyczących zakupów materiałowych. W ramach przeprowadzanego audytu przeanalizowano również aktualny stan gospodarki materiałowej oraz dokonano analizy zapasów materiałów w Przedsiębiorstwie. Na podstawie uzyskanych wyników, dokonanych analiz stanu gospodarki magazynowej i zakupowej w zakresie zakupu materiałów, przedstawiono ocenę i rekomendacje dalszych działań. Realizacja kolejnych etapów projektu prowadzona była w sposób interaktywny z czynnym udziałem członków Zespołu Zamawiającego (pracowników PPL). Najważniejszym etapem prac było opracowanie wariantowej koncepcji „Polityki gospodarki materiałowej i magazynowej w PPL”. Była to jednocześnie najbardziej pracochłonna część projektu, gdyż wymagała od Audytela takiego zorganizowania pracy, aby w proces uzgodnieniowy zaangażować pracowników PPL, którzy bezpośrednio będą uczestniczyli w procedurze wdrażania Polityki. Audytel SA zaproponował sześć wariantów. Po serii interaktywnych spotkań (forma warsztatowa) z zespołem PPL zdecydowano, że do dalszych prac zostaną skierowane cztery warianty, z których ostatecznie wybrano jeden. W oparciu o zatwierdzoną koncepcję opracowano „Politykę gospodarki materiałowej i magazynowej w PPL”, która zakładała, że za jej realizację będzie odpowiadać powołany w wyniku restrukturyzacji istniejących komórek Dział Logistyki. Do monitoringu wdrożenia i realizacji Polityki Audytel zaproponował zestaw wskaźników. Ostatnim etapem projektu, który również wymagał pełnego zaangażowania personelu PPL, było określenie planu wdrożenia oraz zasad aktualizacji „Polityki”. Opracowany dokument stanowi punkt wyjścia do zmian w obszarach gospodarki magazynowej i materiałowej. Część efektów będzie już widoczna w początkowej fazie wdrożenia. Całość korzyści takich jak skrócenie, uporządkowanie i uproszczenie procesów oraz unowocześnienie struktury, Zarząd PPL będzie mógł zaobserwować po wdrożeniu wszystkich punktów Polityki.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.