Strefa wiedzy

Pocztowy tort do podziału

24.02.2014

Logistyka – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (luty 2014)

Od stycznia 2014 r. nastąpił przełom w zakresie zniesienia monopolu Poczty Polskiej na rynku zamówień publicznych. Polska Grupa Pocztowa (PGP) otrzymała niemałe (warte 400 mln zł) zamówienie, dotyczące przesyłek sądowych. Konsekwencje tego wydarzenia były głośno komentowane w mediach, i nie ma sensu dalej drążyć tego wątku, warto natomiast zastanowić się, co dalej będzie się działo na rynku pocztowych zamówień publicznych. A jest to rynek, na którym roczne obroty wyrażane są w miliardach złotych.

Aby osobom nie śledzącym rynku usług pocztowych w błyskawicznym skrócie przybliżyć obecną sytuację należy wspomnieć o następujących faktach. Możliwość realizacji usług powszechnych przez podmioty inne niż Poczta Polska istniała od 2013 r. Alternatywna firma pocztowa musiała zapewnić m.in. gęstą sieć placówek (co najmniej 1 punkt odbioru w każdej gminie), co było sporym wyzwaniem logistycznym. Warunki te udało się zrealizować PGP, która we współpracy z firmą InPost zbudowała ogólnopolską sieć dystrybucyjną. Punkty odbioru zostały umieszczone w paczkomatach, kioskach ruchu oraz innych, czasami egzotycznych miejscach (sklepy, punkty usługowe). Rozwiązanie takie budziło sporo kontrowersji oraz było oprotestowane przez Pocztę Polską. Jednak, co istotne, zażalenia zostały odrzucone, a usługa, lepiej lub gorzej, działa.

Wygrana PGP wyważyła zamknięte do tej pory drzwi. W 2013 r. w biuletynach Pzp w kategoriach usług pocztowych, kurierskich i transportu przesyłek, opublikowano ogłoszenia o zawarciu umów pocztowych i kurierskich o wartości 2,9 mld zł (netto). Co ciekawe, w przypadku umów o wartości ok. 1 mld zł zamawiającym była… Poczta Polska (głównie usługi transportowe, ekspedycyjno-rozdzielcze, itp.). Zatem w 2013 r. operatorzy alternatywni konkurowali z Pocztą Polską w postępowaniach wartych ok. 1,9 mld zł, z czego 711 mln zł zawierało się w jednym przetargu (dostarczanie przekazów pieniężnych dla ZUS obsługiwane przez Pocztę Polską). Biorąc pod uwagę powyższe, wygraną PGP w przetargu o wartości ok. 400 mln można uznać za bardzo dobry wynik, który znacząco uszczuplił przychody byłego monopolisty. Co przyniesie 2014 rok?

Na postawie stałego monitoringu zamówień na rynku publicznym, Audytel prognozuje że do końca 2014 r. odbędzie się conajmniej 989 przetargów na usługi pocztowe o łącznej wartości 550 mln zł. Będą to przetargi w których Poczta Polska będzie konkurowała z operatorami alternatywnymi. Część ze wspomnianych zamówień (o wartości ok. 18 mln zł) już jest obsługiwana przez innych operatorów pocztowych (głównie InPost) oraz firmy kurierskie. W przypadku operatorów alternatywnych najtrudniejszy jest pierwszy krok związany z budową sieci dystrybucyjnej. Biorąc pod uwagę, że taka już istnieje spełnienie warunków koniecznych do obsługi kolejnych zamówień powinno być dużo łatwiejsze. Szlaki zostały już przetarte, można się zatem spodziewać, że po dużą część półmiliardowego tortu sięgną operatorzy alternatywni.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.