Outsourcing Magazine – wydanie specjalne

Outsourcing Magazine – wydanie specjalne

01.05.2009

Branża innowacyjnych usług

(…)

– Definicja rynku transmisji danych w ostatnich latach rozszerzyła się o obszar usług outsourcingowych. Sztandarowym przykładem  takiego procesu jest usługa  IP VPN MPLS, która oprócz typowej transmisji danych zawiera także elementy przejęcia procesów biznesowych klienta, na przykład zarządzanie routerami CE – mówi Grzegorz Bernatek, kierownik działu analiz firmy badawczej Audytel.

(…)

– Zarządzanie routerami CE dla wielu instytucji stanowi dużą wartość ze względu na możliwość obniżenia kosztów operacyjnych oraz przekazywanie w outsourcing tych obszarów działalności, które nie budują przewagi konkurencyjnej firmy – mówi Bernatek. – Istnieją jednak firmy, przede wszystkim banki, które chcą zachować pełną kontrolę nad siecią rozległą, gdyż jest ona ich strategicznym zasobem – tłumaczy.

W praktyce stosuje się kilka modeli współpracy klient-operator w zarządzaniu routerami CE. Pierwszy model – promowany przez dużych operatorów – to pełny outsourcing; wtedy router CE jest własnością operatora, który go finansuje, instaluje i nim zarządza. Takie rozwiązanie uniemożliwia klientowi samodzielną kontrolę np. szyfrowania danych.

Drugi model (proponowany przez dostawcę sprzętu) – częściowo outsourcingowy – zakłada instalację w każdej lokalizacji dwóch routerów, z których jeden jest zarządzany przez klienta i odpowiada m.in. za szyfrowanie, a drugi jest utrzymywany przez operatora. – Takie rozwiązanie wiąże się z dublowaniem wydatków inwestycyjnych, które ponosi klient – tłumaczy Bernatek, wskazując jeszcze jeden model, który można również nazwać częściowo outsourcingowym.

– W rozwiązaniu pośrednim router CE wdraża i konfiguruje operator. Służby techniczne klienta mają natomiast dostęp do podstawowych funkcji diagnostycznych urządzeń, ale bez możliwości zmiany konfiguracji – wyjaśnia.

Ostatni model zarządzania routerami CE (dopuszczają go mniejsi operatorzy alternatywni) zakłada, że router CE jest własnością klienta, który bierze za niego odpowiedzialność i konfiguruje go w uzgodnieniu z przedstawicielami operatora. – Przy takim rozwiązaniu operator niechętnie deklaruje gwarancje QoS i SLA – zaznacza Bernatek.

(…)

– Udział quasi-outsourcingowych usług sieciowych (np. IP VPN MPLS) w całkowitym rynku transmisji danych wzrośnie z 12% w roku 2008 do ok. 30% w roku 2012 – szacuje Grzegorz Bernatek z Audytela. – Do roku 2012 szacujemy wzrost wartości rynku usług kolokacji o około połowę -wylicza. (…) (Outsourcing Magazine – wydanie specjalne, 01.05.2009)

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin