Strefa wiedzy

Nowa rola ABI- nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych

31.10.2014

Bezpieczeństwo Informacji- komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (październik 2014)

Planowane zmiany w polskim prawie dotyczącym ochrony danych osobowych wydają się być już na ostatniej prostej – 23 października sejm uchwalił Ustawę o ustawę o wykonywania działalności gospodarczej i skierował ją do Senatu. Uchwalone zmiany dotyczą:

  • zwolnienia z obowiązku wyznaczania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz z rejestracji zbiorów danych osobowych,
  • określenia wymogów kompetencyjnych dla osób wykonujących funkcję ABI,
  • ułatwień związanych z transferem danych do Państw trzecich na podstawie wiążących reguł korporacyjnych (BCR),
  • zasad przeprowadzania kontroli przetwarzania danych osobowych.

Zwolnienie z obowiązku wyznaczenia ABI nie oznacza, że nie będzie obowiązku dbania o dane osobowe. Jego zadania będzie musiał wykonywać zarząd lub właściciel firmy. Co więcej, w przypadku braku ABI, firma nadal będzie zobowiązana do zgłaszania GIODO do rejestracji zbiorów danych osobowych. Jeżeli firma wyznaczy ABI, to on będzie osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych.

Sam ABI będzie musiał być wpisany do rejestru prowadzonego przez GIODO, co więcej musi spełniać określone kryteria – nie może być osobą skazaną, musi posiadać wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w obszarze związanym z ochroną danych osobowych.

Ułatwienia dotyczyć będą również transferu danych do Państw trzecich – oprócz zgody GIODO taki transfer będzie możliwy w przypadku wdrożenia reguł korporacyjnych lub przez zaakceptowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oczywiście nadal dopuszczalne będzie przekazywanie danych na podstawie dotychczas obowiązujących zasad, czyli zgody GIODO.

Zmienione zostaną również zasady prowadzenia kontroli procesu przetwarzania danych osobowych – jeżeli organizacja wyznaczy ABI to on, w imieniu GIODO, będzie mógł kontrolować organizację pod kątem zgodności z przepisami prawa. By lepiej przedstawić Państwu zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych, nasza firma w listopadzie przeprowadzi bezpłatne Seminarium internetowe, podczas którego dokładnie pokażemy co się zmienia i w jakim zakresie.

Obecnie możemy Państwa zapewnić co do jednego – naprawdę warto wyznaczyć ABI!

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.