Strefa wiedzy

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

15.11.2016

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest rozwinięciem idei outsourcingu, a do elementów oddawanych w zarządzanie operatorom należą m.in.:

 • realizacja usług w modelu end-to-end, w której klient nie musi wchodzić w szczegóły takie, jak łącze i technologia dostępowa, sieć szkieletowa itp., otrzymując funkcjonalność rozległej sieci LAN (ang. Local Area Network);
 • obsługiwanie klas ruchu (efektywne wykorzystanie pasma łączy transmisji danych);
 • udostępnianie połączeń zapasowych;
 • monitoring sieci oraz gwarantowanie parametrów jakości i niezawodności (SLA, ang. Service Level Agreement);
 • realizacja wybranych funkcji zarządzania bezpieczeństwem (np. ściany ogniowe – firewall);
 • zarządzanie routerami CE (ang. Customer Edge Router – zlokalizowanymi w pomieszczeniach użytkownika) i inne;
 • oferowanie szerokiej gamy usług dodanych, w tym zarządzania siecią LAN, zdalny dostęp do sieci lokalnej przedsiębiorstwa (RAS – ang. Remote Access Service).

Spośród wymienionych usług zarządzanych dużą wartość dla wielu instytucji stanowi możliwość przejęcia przez operatora odpowiedzialności za zarządzanie routerami CE – ze względu na możliwość obniżenia kosztów operacyjnych poprzez przekazywanie w outsourcing tych obszarów działalności, które nie budują przewagi konkurencyjnej firmy. Istnieją jednak firmy – przede wszystkim banki – które chcą zachować pełną kontrolę nad siecią rozległą, gdyż jest ona ich strategicznym zasobem. W praktyce w dziedzinie zarządzania routerami CE stosuje się kilka modeli współpracy klient-operator.

 

IP VPN MPLS

Najczęściej stosowaną usługą zarządzanej transmisji danych jest IP VPN MPLS. Zaletą sieci VPN MPLS jest zapewnienie prywatności komunikacji w obrębie sieci VPN (ang. Virtual Private Network) oraz zagwarantowanie komunikacji pomiędzy dowolnymi punktami sieci. Zwalnia to osoby zarządzające infrastrukturą teleinformatyczną z konieczności projektowania działania i zarządzania routingiem w sieci rozległej. Istotnym elementem wpływającym na elastyczność usług VPN MPLS jest możliwość realizacji dostępu z wykorzystaniem szerokiej gamy rozwiązań technicznych – w praktyce VPN MPLS nie wprowadza istotnych ograniczeń dotyczących technologii transmisji na łączach dostępowych. Usługi można realizować na bazie łączy dedykowanych (kanały cyfrowe, Frame Relay, Ethernet), a także Internetu (dial-up, xDSL, a nawet GPRS/UMTS/HSPA/LTE).

Kolejną wartościową cechą usług VPN MPLS jest możliwość konfiguracji ograniczeń komunikacji wewnątrz jednej sieci VPN, jak również umożliwienie komunikacji (z konfigurowalnymi ograniczeniami lub bez ograniczeń) pomiędzy sieciami VPN. Zastosowanie w sieci korporacyjnej rozwiązania VPN MPLS pozwala na wdrożenie obsługi ruchu multicastowego (skierowanego do wielu odbiorców w trybie rozgłoszeniowym). Potencjalnie daje to możliwość wykorzystania środowiska sieci WAN do rozsyłania strumieni multimedialnych oraz wdrożenia aplikacji wykorzystujących tryb rozgłoszeniowy dystrybucji informacji.

Metro Ethernet

Metro Ethernet jest usługą zarządzanej transmisji danych, w której – w odróżnieniu do IP VPN MPLS – w szkielecie jest wykorzystany nie protokół MPLS, lecz wirtualne (logiczne) połączenia warstwy drugiej modelu OSI (L2). Funkcje tej usługi są zbliżone do IP VPN MPLS, jednakże typowe realizowane przepustowości są zwykle dużo wyższe – nawet do 1 Gb/s.

Główną zaletą Metro Ethernetu jest możliwość efektywnego kosztowo połączenia oddziałów klienta w jedną sieć, na poziomie standardowych interfejsów ethernetowych.

Usługą wprowadzoną w 2010 r. przez największych polskich operatorów transmisji danych jest VPLS (ang. Virtual Private LAN Services). Pozwala ona na realizację topologii logicznych wielopunkt-wielopunkt – w odróżnieniu od Metro Ethernetu, który realizuje tylko topologie punkt-punkt lub punkt-wielopunkt. Pozostałe parametry usługi są zbliżone do usług IP VPN MPLS, tj. ruch można grupować w klasy, operator udostępnia urządzenia CE, umożliwia monitorowanie sieci oraz gwarantuje jakość usług w kontrakcie SLA.

 

Wśród trendów bardziej technicznych warto zwrócić uwagę na:

 • Nacisk klientów na budowę dowiązań (odcinków „ostatniej mili”) w technologiach światłowodowych;
 • Coraz większe zainteresowania zakupem dowiązań światłowodowych bezpośrednio do dostawców usług przetwarzania w chmurze;
 • W zakresie urządzeń sieciowych wykorzystanie SDN (ang. Software-Defined Networking) oraz NFV (ang. Network Function Virtualization);
 • Wykształcenie się dostawców specjalizujących się w transmisji danych dla firm przetwarzających dane w chmurach publicznych, tzw. Cloud WAN services (np. Aryaka lub Velocloud).

Autor: Grzegorz Bernatek

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.