Strefa wiedzy

Nadchodzi gorący kwartał dla dostawców energii w sektorze publicznym

27.09.2013

Efektywność Energetyczna – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (wrzesień 2013)

Organizacje i instytucje z sektora publicznego są stałymi i regularnymi odbiorcami o znacznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Duże wolumeny zużycia generowane są m.in. przez oświetlenie uliczne, oczyszczalnie i przepompownie oraz inne budynki użyteczności publicznej (szpitale, szkoły). Stąd kontrakty z instytucjami publicznymi są łakomym kąskiem dla dostawców energii, a z końcem każdego roku wartość i liczba ogłoszeń o zamówieniach na dostawy w energii wyraźnie wzrasta.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) nakłada na jednostki z sektora publicznego obowiązek zakupów w trybie konkurencyjnym, jeśli zamówienie jest większe niż 14 tys. EUR. W przypadku energii elektrycznej przekłada się to na zużycie wolumenu ok. 200 MWh w okresie trwania umowy. Wszystkie takie zamówienia objęte są obowiązkiem publikacji w biuletynach. Na podstawie ciągłego monitoringu tych ogłoszeń można nie tylko określić wartość oraz zużycie energii, ale także precyzyjnie określić terminy oraz wartości kończących się umów.

Firma Audytel przeanalizowała dane z kontraktów za lata 2009-2012 – zebrano informacje o rozstrzygnięciach prawie 6 tys. przetargów, w ramach których udzielono ponad 8 tys. zamówień na dostawy energii elektrycznej. Z roku na rok zarówno liczba jak i wartość udzielanych zamówień wzrasta. W 2009 r. w biuletynach umieszczono 621 ogłoszeń o udzieleniu zamówień o wartości 520 mln zł, podczas gdy w 2012 r. było ich 2517 o wartości 2,9 mld zł. Dominują ogłoszenia dotyczące sprzedaży energii, choć nadal pojawiają się zamówienia kompleksowe, obejmujące zarówno sprzedaż jak i dystrybucję energii. Większość umów zawierana jest na 1 lub 2 lata, po czym przetarg jest ponawiany. Dzięki temu zamawiający nadążają za dynamicznie zmieniającymi się cenami energii elektrycznej.

Szczególnie intensywnie zapowiada się końcówka 2013 r. W ostatnim kwartale wygasać będzie prawie 1000 zamówień, na łączną kwotę 836 mln zł. Większość z nich dotyczy sprzedaży energii w modelu TPA, choć są też zamówienia kompleksowe oraz na samą dystrybucję. W grupie tej wyraźnie dominują jednostki samorządu terytorialnego, którym kończą się umowy o wartości ponad 450 mln zł.

Liczba zamówień kończących się w latach 2013-2015

Wykres_Progoza-liczby-przetargow-na-energie

Źródło: Raport: „Rynek sprzedaży energii elektrycznej w sektorze objętym ustawą Pzp w latach 2009-2012”, Audytel

Należy zauważyć, że prawdopodobnie może to być ostatni rok z tak dużą liczbą ogłaszanych postępowań. Od 2014 r. obowiązywać będą wyższe progi (30 tys. EUR zamiast 14 tys. EUR), co sprawi, że duża liczba mniejszych zamówień będzie wyjęta spod ustawy Pzp. Najprawdopodobniej jednostki takie będą później nabywały energię w najprostszy z możliwych sposobów, którym jest przedłużenie umowy z dostawcą. Gdyby nowe progi obowiązywały już teraz z publikacji wyłączonych byłoby prawie 20% zamówień o wartości prawie 12 mln zł. Liczby te mogłyby być zwiększone na skutek spadku wartości zamówień wywołanego niższymi cenami energii.

Na przeciwnym biegunie opisywanych trendów stoją: procesy łączenia się mniejszych zamawiających w grupy zakupowe, korzystanie z procedur Pzp przez jednostki, które wcześniej tego nie robiły, oraz publikacja przetargów mimo tego, że są pod progami (można w ten sposób uzyskać lepszą cenę).

Mając jednak na uwadze obecną sytuację firmy energetyczne mogą mieć w nadchodzącym kwartale ostatnią szansę na pozyskanie mniejszych, lecz wieloletnich odbiorców energii elektrycznej. Jest to szczególnie istotnie dla rozwoju małych dostawców energii, którzy prężnie działają na uwolnionym rynku.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.