Strefa wiedzy

Na koniec i początek roku

03.01.2012

Komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku telekomunikacyjnym – styczeń 2012.

Już od lat o branży komunikacji elektronicznej – którą obserwujemy, mierzymy, czasem próbujemy nawet trochę zmieniać (a przynajmniej doradzać w takich kwestiach) – jedno można powiedzieć na pewno: nudzić się w niej nie sposób, bo ciągle coś się dzieje.

W minionym roku 2011 też działo się sporo. Grupa Cyfrowego Polsatu dokonała największego od wielu lat przejęcia na polskim rynku telekomunikacyjnym. Komercyjnie ruszył bezprzewodowy dostęp do Internetu w technologii LTE (a przedtem, w daleko skromniejszej oprawie medialnej, HSPA-DC). Udało się podpisać porozumienia dotyczące zasad wykorzystywania częstotliwości z Rosją, Białorusią i Ukrainą – porozumienia bardzo ważne dla zasobów, które nazywamy (na razie trochę „zaliczkowo”) dywidendą cyfrową. TP sprawnie realizowała ustalenia porozumienia z UKE z 2009 r., dzięki czemu nie tylko przybyło dostępów szerokopasmowych, ale właściwie przestaliśmy już słyszeć o problemach ze współpracą z operatorami alternatywnymi. Trwały przymiarki do porozumienia 2.0 – bardzo istotnego, bo tym razem mającego dotyczyć sieci NGN/NGA. Z różnych badań – Diagnozy społecznej 2011, PBS DGA/CBM Indicator dla UKE – wynika, że dostęp do Internetu ma ok. 63% gospodarstw domowych, przy czym z badania dla UKE dowiadujemy się, że już ponad 21% ankietowanych ma dostęp stacjonarny o przepływności od 2 do 4 Mb/s, zaś z „mobilnego” dostępu do Internetu korzysta ponad 23% badanych gospodarstw domowych. Wiele działo się w sferze regulacji, choć nie były to już rewolucje. Między innymi rozpoczęły się konsultacje regulatora i środowiska zarówno w kwestiach przyziemnych ale istotnych, jak np. przeciwdziałanie kradzieżom infrastruktury (kabli), a także i przyszłościowych, dotyczących neutralności sieci.

Skończyły się długoletnie dyskusje na temat cyfryzacji telewizji. Na razie pod koniec roku zasięgi prawie 50 nadajników przedstawiają na mapie obraz przypominający szachownicę i tylko stacja w podwarszawskim Raszynie emitowała sygnał wszystkich trzech multipleksów – ale wreszcie telewizja DVB-T zaczęła działać.

W połowie roku wygasł obowiązek świadczenia usługi powszechnej przez TP i od tego czasu mamy rodzaj „prowizorium systemowego” – bo niestety nie udało się wprowadzić do Prawa telekomunikacyjnego zmian odpowiadających prawdziwemu zapotrzebowaniu i pożądanemu stanowi dla tego zaganienia (analizowanemu także przez Audytel w specjalnym raporcie).

W listopadzie powstało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które przejęło od b. MSWiA bardzo szeroki i nie do końca jeszcze zdefiniowany zakres działań – od administracji publicznej (z e-administracją) przez społeczeństwo cyfrowe, telekomunikację i pocztę aż po mniejszości narodowe i etniczne oraz wyznania religijne. Już pod koniec grudnia w serwisie WWW nowego resortu pojawiła się oficjalna wiadomość, że minister Michał Boni gorąco podziękował Annie Streżyńskiej za pracę i osiągnięcia UKE w ciągu całej kadencji, a jednocześnie poinformował ją o zamiarze premiera powołania w końcu stycznia na to stanowisko nowej osoby. I tu można wrócić do początku niniejszego tekstu – jednego możemy być pewni: nowemu prezesowi też nie grozi nuda w naszej dziedzinie…

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.