Strefa wiedzy

Na koniec i początek roku

03.01.2012

Komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku telekomunikacyjnym – styczeń 2012.

Już od lat o branży komunikacji elektronicznej – którą obserwujemy, mierzymy, czasem próbujemy nawet trochę zmieniać (a przynajmniej doradzać w takich kwestiach) – jedno można powiedzieć na pewno: nudzić się w niej nie sposób, bo ciągle coś się dzieje.

W minionym roku 2011 też działo się sporo. Grupa Cyfrowego Polsatu dokonała największego od wielu lat przejęcia na polskim rynku telekomunikacyjnym. Komercyjnie ruszył bezprzewodowy dostęp do Internetu w technologii LTE (a przedtem, w daleko skromniejszej oprawie medialnej, HSPA-DC). Udało się podpisać porozumienia dotyczące zasad wykorzystywania częstotliwości z Rosją, Białorusią i Ukrainą – porozumienia bardzo ważne dla zasobów, które nazywamy (na razie trochę „zaliczkowo”) dywidendą cyfrową. TP sprawnie realizowała ustalenia porozumienia z UKE z 2009 r., dzięki czemu nie tylko przybyło dostępów szerokopasmowych, ale właściwie przestaliśmy już słyszeć o problemach ze współpracą z operatorami alternatywnymi. Trwały przymiarki do porozumienia 2.0 – bardzo istotnego, bo tym razem mającego dotyczyć sieci NGN/NGA. Z różnych badań – Diagnozy społecznej 2011, PBS DGA/CBM Indicator dla UKE – wynika, że dostęp do Internetu ma ok. 63% gospodarstw domowych, przy czym z badania dla UKE dowiadujemy się, że już ponad 21% ankietowanych ma dostęp stacjonarny o przepływności od 2 do 4 Mb/s, zaś z „mobilnego” dostępu do Internetu korzysta ponad 23% badanych gospodarstw domowych. Wiele działo się w sferze regulacji, choć nie były to już rewolucje. Między innymi rozpoczęły się konsultacje regulatora i środowiska zarówno w kwestiach przyziemnych ale istotnych, jak np. przeciwdziałanie kradzieżom infrastruktury (kabli), a także i przyszłościowych, dotyczących neutralności sieci.

Skończyły się długoletnie dyskusje na temat cyfryzacji telewizji. Na razie pod koniec roku zasięgi prawie 50 nadajników przedstawiają na mapie obraz przypominający szachownicę i tylko stacja w podwarszawskim Raszynie emitowała sygnał wszystkich trzech multipleksów – ale wreszcie telewizja DVB-T zaczęła działać.

W połowie roku wygasł obowiązek świadczenia usługi powszechnej przez TP i od tego czasu mamy rodzaj „prowizorium systemowego” – bo niestety nie udało się wprowadzić do Prawa telekomunikacyjnego zmian odpowiadających prawdziwemu zapotrzebowaniu i pożądanemu stanowi dla tego zaganienia (analizowanemu także przez Audytel w specjalnym raporcie).

W listopadzie powstało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które przejęło od b. MSWiA bardzo szeroki i nie do końca jeszcze zdefiniowany zakres działań – od administracji publicznej (z e-administracją) przez społeczeństwo cyfrowe, telekomunikację i pocztę aż po mniejszości narodowe i etniczne oraz wyznania religijne. Już pod koniec grudnia w serwisie WWW nowego resortu pojawiła się oficjalna wiadomość, że minister Michał Boni gorąco podziękował Annie Streżyńskiej za pracę i osiągnięcia UKE w ciągu całej kadencji, a jednocześnie poinformował ją o zamiarze premiera powołania w końcu stycznia na to stanowisko nowej osoby. I tu można wrócić do początku niniejszego tekstu – jednego możemy być pewni: nowemu prezesowi też nie grozi nuda w naszej dziedzinie…

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.