Strefa wiedzy

Lepiej niż piłkarze

25.06.2012

Komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku telekomunikacyjnym – czerwiec 2012.

Miara, według której Polska w końcu ubiegłego roku była dziewiąta wśród krajów 27 UE pod względem liczby użytkowników mobilnego Internetu – pokonując m.in. Anglię, Niemcy i Francję, nie jest łatwa do porównania z odległością od finału (czy choćby ćwierćfinału) Euro 2012, na którą udało się zbliżyć naszej narodowej drużynie piłkarskiej. Intuicja podpowiada nam jednak, że jako użytkownicy mobilnego Internetu jesteśmy bliżej europejskiej czołówki, niż nasi piłkarze.

Na lepsze miejsce na wielkich turniejach piłkarskich musimy teraz trochę poczekać. Szybciej stworzymy sobie szansę na umocnienie niezłej pozycji w mobilnym Internecie. Okazją jest zbliżający się przetarg na cenne pozostałości pasma 1800 MHz. Za kilka dni kończą się konsultacje, UKE zapowiada ogłoszenie przetargu już w drugiej połowie lipca i rozstrzygnięcie na jesieni br.

Pasma 800 MHz, 1800 MHz oraz 2,6 GHz nazywane są już nawet „pasmami LTE”, bo właśnie w nich operatorzy najczęściej uruchamiają dostęp w tej technologii. W Polsce mamy LTE w paśmie 1800 MHz (CP i Polkomtel) i 2,6 GHz (Aero2), a plany operatorów są ambitne – mowa jest nawet o pokryciu zasięgiem LTE 70% populacji Polski w 2014 r. Na razie z pełnym udostępnieniem 800 MHz musimy poczekać co najmniej do 30 lipca przyszłego roku, a więc do chwili całkowitego wyłączenia telewizji analogowej.

Na temat strategii regulatora dotyczącej pasm LTE różni interesariusze mają różne zdania. Słowo „interesariusze” akurat tu świetnie pasuje, bo interesy wszystkich zainteresowanych nie są całkowicie zbieżne. By wrócić do futbolowych porównań: „ dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe” – mawiał nieodżałowany Kazimierz Górski. Jednak decyzji inwestycyjnych na kilka miliardów nie podejmuje się według kryteriów stosowanych przez obstawiających w piłkarskim totku. Nic dziwnego, że w jednym wszyscy są chyba zgodni: przed złożeniem oferty na 1800 MHz na pewno byliby zainteresowani planami regulatora dotyczącymi pasma 800 MHz, a przede wszystkim ich ewentualną spójnością lub komplementarnością z założeniami przetargu 1800 MHz.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.