Aktualności

Łańcuch dostaw w praktyce

01.02.2021

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie, w jaki sposób firmy mogą korzystać z procesów, informacji, technologii, możliwości swoich dostawców i klientów oraz jak zwiększyć przewagę konkurencyjną.

Większość projektów była realizowana w relacji między sprzedawcą, a producentem, ale także na styku producentów oraz dostawców surowców i materiałów wprowadzono liczne zmiany, ulepszenia. Producenci stali się pomysłodawcami strategii skupiającej się na działalności podstawowej, przy zastosowaniu outsourcingu działań wspierających, pomocniczych.

Kolejne etapy łańcucha dostaw, biorąc pod uwagę działanie w praktyce, obejmują:

  1. Planowanie popytu i uzupełnianie zapasów, gdzie dystrybutorzy i producenci współpracują ze sobą. Należy ocenić popyt konsumentów i określić najbardziej odpowiednie zarządzanie dostawami oraz określić podejście do uzupełniania zapasów w celu zaspokojenia popytu.
  2. Produkcja, przy której zaangażowani są producenci i dostawcy. Współpracują ze sobą, aby zharmonizować dostawy (surowce i materiały) i produkcję produktów końcowych w taki sposób, aby zminimalizować zapasy.
  3. Planowanie logistyki dystrybucji i logistyki zaopatrzenia, czyli koordynacja transportu i magazynowania między różnymi zaangażowanymi stronami.

Warunkiem zapewnienia prawidłowego przepływu w łańcuchu dostaw jest ustanowienie łączności i przejrzystości, a dokładnie połączenie systemów informacyjnych kolejnych partnerów w łańcuchu dostaw i wymiana informacji za pośrednictwem tej infrastruktury.

Oczywiście jeden model interpretacji łańcucha dostaw nie jest dostosowany do wszystkich przedsiębiorstw. Niepewność związana z popytem jest wysoka. Dokładne planowanie popytu skutkuje optymalizacją kosztów produkcji i obniżeniem poziomu zapasów, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego Poziomu Obsługi Klienta (SLA).

Coraz większe znaczenie w pracy Logistyka ma umiejętność oceny ryzyka działań. Dedykowaną dla Łańcucha Dostaw normą, zajmującą się tą tematyką jest ISO 28000; 2007 – „Bezpieczeństwo w Łańcuchu Dostaw”. Ten międzynarodowy standard może być wdrożony i certyfikowany w dowolnej firmie będącej czynnym uczestnikiem łańcucha dostaw. Posiadanie certyfikatu podnosi zaufanie klientów, chcących skorzystać z usługi przedsiębiorstwa, gdyż jest poświadczeniem stosowania zasad określonych tym międzynarodowym standardem. Wdrażanie systemów zapewnienia jakości skutkuje pozyskiwaniem coraz większej ilości klientów, ponieważ każde potwierdzenie umiejętności i aktywności zgodnych z międzynarodowymi regulacjami korzystnie wpłynie na odbiór przez otoczenie biznesowe.

Satysfakcja klienta zależy od ciągłego usprawniania przez dostawców swoich procesów oraz dużej elastyczności przedsiębiorstw w odpowiadaniu na potrzeby klienta. Sukces przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zależy od współpracy z innymi partnerami w ramach konkurujących ze sobą łańcuchów dostaw. Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw funkcjonującym według określonej strategii logistycznej pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości i zasobów współpracujących przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat zarządzania łańcuchem dostaw oraz pozostałe usługi z zakresu logistyki znajdują się tutaj: doradztwo logistyczne.

Cyfrowa Gmina

W ramach grantów z Cyfrowa Gmina, poza zakupem sprzętu oraz oprogramowania, Gminy powinny sfinansować  szereg usług z obszaru dotyczącego Cyberbezpieczeństwa. Jednym z obowiązkowych elementów wspomnianego programu jest przeprowadzenie technicznej Diagnozy Cyberbezpieczeństwa jednostki, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej.

13.12.2021

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo zasobów w firmie – segmentacja sieci

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z podziałem zasobów na klasy ważności jest podział sieci na strefy lub segmenty. Istotne jest,…

09.12.2021

Zobacz więcej

Zielona transformacja jako szansa optymalizacji kosztów energii w organizacji

Szanowni Państwo, koniec października 2021 r. to zauważalna stabilizacja cen uprawnień do emisji CO2, które wahały się w granicach 58,56…

09.11.2021

Zobacz więcej

Rynek e-commerce w Polsce – wzrost pod kontrolą?

  Rynek dostaw kurierskich i pocztowych jest stymulowany przez dynamiczny wzrost handlu elektronicznego. Przez ostatnie lata przechodził ewolucję w zakresie…

27.09.2021

Zobacz więcej

Webinar: Świadome zarządzanie zakupem energii w organizacji

Szanowni Państwo, w pierwszym tygodniu sierpnia, cena kontraktu BASE_Y-22 była względnie stabilna, oscylowała w granicach 356 – 359 PLN/MWh. W…

01.09.2021

Zobacz więcej

Webinar: Bezpieczeństwo danych osobowych w świetle art. 32 RODO

Szanowni Państwo, coraz częściej słyszymy o włamaniach do systemów informatycznych oraz związanych z nimi wyciekiem danych osobowych lub utratą dostępu. Prezes UODO praktycznie w każdym, takim…

05.05.2021

Zobacz więcej

Webinar: Usługi zaufania oraz paperless, czyli transformacja cyfrowa w praktyce

Związany z pandemią COVID-19 trend przenoszenia działalności biznesowej do sfery cyfrowej powoduje, iż w wielu firmach i instytucjach wprowadzane są innowacje…

23.04.2021

Zobacz więcej

Usprawnienie i zmniejszenie kosztów pracy biurowej poprzez paperless i podpis elektroniczny

Związane z sytuacją pandemii COVID-19 rosnące zainteresowanie podpisem elektronicznym powoduje, iż w wielu firmach i instytucjach wprowadzane są innowacje polegające…

12.04.2021

Zobacz więcej

Webinar: Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Jak obniżyć koszty działalności? W jaki sposób poprawić efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie? Czy warto postawić na własne źródła energii? Na te…

18.03.2021

Zobacz więcej

Webinar: Jak analizować zabezpieczenia, aby uniknąć kar z art. 32 RODO?

Coraz częściej pojawiają się informacje o włamaniach do systemów informatycznych oraz związanych z nimi karach nakładanych przez Prezesa UODO. W…

17.03.2021

Zobacz więcej

Praktyczne aspekty projektowania układów funkcjonalnych w centrach dystrybucji

Zapraszamy na webinar: Praktyczne aspekty projektowania układów funkcjonalnych w centrach dystrybucji  Termin: 04.12.2020 r. godz. 10:00 Rejestracja >>> Zarejestruj się…

10.11.2020

Zobacz więcej

Webinar: Monitoring i bezpieczeństwo pracownika podczas pracy zdalnej

Serdecznie zapraszamy na webinar dotyczący monitoringu i bezpieczeństwa pracownika podczas pracy zdalnej. Przed nami kolejne etapy zamrażania gospodarki, dzienne liczby…

03.11.2020

Zobacz więcej

Webinar: Odporność biznesu na wydarzenia krytyczne

Ciągłość działania stała się bardzo istotnym zagadnieniem w obliczu pandemii COVID-19.  Nie ma branży, która nie odczułaby skutków zachwiania standardowej…

01.09.2020

Zobacz więcej

Cykl webinarów – zarządzanie obszarami ryzyka w łańcuchu dostaw

Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów poświęcony zarządzaniu łańcuchem dostaw w organizacji. Podczas cyklu spotkań odpowiemy m.in. na pytania, jak utrzymać ciągłość…

27.08.2020

Zobacz więcej

Webinar: RODO 2020 – najważniejsze zmiany w działaniach dla branży FMCG

Serdecznie zapraszamy na webinar, w trakcie którego nasi eksperci przedstawią aktualne interpretacje przepisów prawa oraz najnowsze zmiany dot. RODO w…

31.07.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

30.07.2020

Zobacz więcej

Infografika: Czy Twoja firma ma syndrom zbieracza?

Zarządzanie zapasami to jeden z najważniejszych obszarów operacyjnych w logistyce. Z punktu widzenia zarządzania procesem zakupowym bardzo ważna jest identyfikacja czynników wpływających…

19.06.2020

Zobacz więcej

Cykl webinarów: Jak zaoszczędzić na zakupie i zużyciu energii elektrycznej i gazu w przedsiębiorstwie

Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony obszarowi energii elektrycznej i gazu. Podczas spotkania postaramy się przedstawić Państwu gotowe koncepcje i rozwiązania…

16.06.2020

Zobacz więcej

Telecom Briefing – 26.06.2020 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejny Telecom Briefing, który odbędzie się 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00-12:00 na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania…

08.06.2020

Zobacz więcej

Webinar: Jak zaoszczędzić na zakupie i zużyciu energii elektrycznej i gazu ziemnego?

Polski rynek energii elektrycznej ulega dynamicznym zmianom, a każdy wzrost lub spadek mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym może istotnie…

20.05.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.