Strefa wiedzy

Krajowe Ramy Interoperacyjności – szansa, czy zagrożenie?

24.02.2014

Bezpieczeństwo Informacji- komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (luty 2014)

Administracja publiczna jest nierozerwalnie związana z biurokracją. Na szczęścia ta stopniowo przenosi się do systemów informatycznych, dzięki czemu ma działać szybciej i sprawniej. Urzędy coraz częściej udostępniają przez Internet e-wnioski, skrzynki podawcze oraz używają stron www do komunikacji z obywatelami. Jest przy tym bardzo ważne, aby wdrażane systemy były łatwe w obsłudze dla użytkowników, a przetwarzanie danych zapewniało kompatybilność z innymi systemami.

Przez lata nie wdrożono spójnej wizji rozwoju systemów informatycznych w administracji publicznej, przez co wiele procesów było i jest realizowanych nieefektywnie (niemal każdy zna zjawisko „interfejsu papierowego”, który służy do przenoszenia informacji pomiędzy systemami informatycznymi w urzędach). Z czasem zauważono również wagę bezpieczeństwa informacji, do czego przyczyniło się kilka głośnych włamań (jak chociażby strona www Kancelarii Premiera zabezpieczona loginem „admin” i hasłem „admin1”).

Sprawa dojrzała na tyle, że ustawodawca postanowił wypełnić te luki i w ten sposób w kwietniu 2012 opublikowano Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI). Zawiera ono wspólny model odniesienia dla systemów IT w administracji publicznej, obejmujący m.in. zbiór uzgodnionych definicji, wymagań, reguł architektury systemów teleinformatycznych oraz procedur i zasad komunikacji.

Pierwsza część wymagań dotyczy interoperacyjności, to znaczy zapewnienia „gładkiej” współpracy pomiędzy systemami IT. Dotyczy to wielu aspektów szeroko pojętej informatyki, od procesów funkcjonalnych, przez protokoły komunikacyjne aż po kodowanie znaków. Dużo miejsca poświęcono również otwartym formatom danych, które powinny być obsługiwane przez systemy IT w administracji publicznej.

Druga część wymagań dotyczy bezpieczeństwa. W tym zakresie – cytując Alfreda Hitchcocka – autorzy zaczęli od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie nieprzerwanie rośnie. Każdy podmiot publiczny ma bowiem wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na normie ISO 27001 oraz stosować następujące standardy:

  • PN-ISO/IEC 17799 – w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń,
  • PN-ISO/IEC 27005 – w odniesieniu do zarządzania ryzykiem,
  • PN-ISO/IEC 24762 – w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie.

Rozporządzenie obejmuje wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne posiadające lub uruchamiające systemy teleinformatyczne i rejestry. W przypadku systemów funkcjonujących przed wejściem w życie rozporządzenia, ich dostosowanie musi nastąpić nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modyfikacji. Warto też wspomnieć, że rozporządzenie obliguje kierownictwo podmiotu publicznego do przeprowadzenia okresowego audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Wszystko wskazuje na to, że KRI nie pozostanie jedynie na papierze, ale będzie egzekwowane jako ważny element procesu rozwoju systemów informatycznych w administracji publicznej w Polsce. Jako profesjonaliści wiemy, że wypełnienie wymagań KRI będzie wymagało sporego wysiłku, ale jako obywatel powinniśmy się z tego cieszyć, bo będzie to oznaczało znaczne oszczędności w kosztach administracji, czego szczerze sobie i Państwu życzę.

Łańcuch dostaw w praktyce

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie,…

01.02.2021

Zobacz więcej

Kiedy kupić energię na giełdzie?

Podjęcie decyzji o momencie zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii1 wymaga dokładnej analizy wielu czynników wpływających na jej cenę….

29.01.2021

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.01.2021

Zobacz więcej

Grupowe zakupy energii – jak zacząć?

Po uwolnieniu rynku energii elektrycznej w roku 2007 coraz więcej instytucji decyduje się na zorganizowanie postępowania przetargowego na zakup energii…

11.01.2021

Zobacz więcej

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.