Strefa wiedzy

Klienci biznesowi mają lepiej?

27.05.2013

Logistyka- komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (maj 2013)

Ceny krajowych usług kurierskich dla klientów biznesowych za wysłanie koperty z dokumentami (o wadze do 1 kg) oraz paczki (do 30 kg) są mocno zróżnicowane. Z badań Audytel wynika, że dla koperty wynoszą one od 27 zł do 34 zł, a dla paczki od 38 zł do nawet 63 zł. Wymienione ceny stanowią punkt wyjścia do negocjacji stawek przy zawieraniu stałej umowy z firmą kurierską i wzrosły one od 2% do 5,5% w stosunku do 2012 roku. Klienci korporacyjni obarczani są również tzw. dopłatą paliwową, której wielkość może stanowić od 9,5% do nawet 17,5% opłaty podstawowej. Średni udział tych dopłat od ubiegłego roku nie zmienił się znacząco.

Poziom rabatów udzielanych klientom biznesowym zależy od deklarowanej liczby paczek, które będą wysyłane w każdym miesiącu. Rabat może sięgnąć nawet do 80% przy deklaracjach rzędu 1000 paczek w skali miesiąca. Jednak jeśli klient nie osiągnie deklarowanego obrotu ceny rosną. Zdarzają się na rynku również ofety abonamentowe, w których klient nie deklaruje minimalnego obrotu. „Wykupuje” on w firmie kurierskiej miesięczny pakiet paczek, które może nadać w ramach opłaty abonamentowej. W wypadku takiej usługi, klient biznesowy może nawet liczyć na otrzymanie urządzenia elektronicznego (laptop, tablet, telefon) z dostępem do internetu za symboliczną złotówkę. Jest to wtedy oferta logistyczna powiązana z ofertą telekomunikacyjną.

W większości przypadków istnieje możliwość przyspieszenia terminu dostawy do godziny 9:00 lub 12:00 następnego dnia roboczego. Opłata za przyspieszenie doliczana jest do ceny podstawowej. Cena ofertowa doręczenia koperty do godz. 12:00 wynosi od 30 zł do 60 zł, a doręczenia do godz. 9:00 od 65 zł do nawet 105 zł. W przypadku nadania paczki cena ofertowa przyspieszonej dostawy do godz. 12:00 wynosi od 55 zł do 75 zł, a dostawy do godz. 9:00 od 85 zł do nawet 135 zł. Ceny przyspieszonych dostaw wzrosły w odniesieniu do roku ubiegłego średnio o 3% do 4%, choć są firmy, które tę stawkę pozostawiły na niezmienionym poziomie lub nawet ją obniżyły. W przypadku podpisania stałej umowy ceny przyspieszonych dostaw również podlegają rabatom.

Z analizy postępowań ofertowych, które są prowadzone przez Audytel dla klientów biznesowych wynika, że najbardziej popularnymi usługami dodatkowymi pozostają usługi „za pobraniem” (COD), usługi zwrotu dokumentów (ROD) oraz usługi ubezpieczenia towaru powyżej standardowej kwoty. Bardzo istotna jest również przejrzystość i sprawność rozpatrywania złożonych reklamacji. Najczęściej powtarzającymi się opłatami dodatkowymi, którymi są obciążani Klienci korporacyni są dopłaty za niestandardowe wymiary przesyłki, dopłaty za inną wagę przesyłki niż zadeklarowana w liście przewozowym oraz dopłaty za przeadresowanie przesyłki już po nadaniu. Zdecydowanie polepsza się przepływ informacji o nadanej przesyłce. Wykorzystywane są do tego mobilne aplikacje, które poza informacją o przesyłce umożliwiają m.in. sporządzanie listów przewozowych lub wywołanie kuriera.

Podsumowując, usługi kurierskie dążą do personalizacji i podążają za potrzebami biznesowymi klientów. Wzrost cen ofertowych wcale nie musi oznaczać wzrostu cen kontraktowych, które obowiązują przy stałej współpracy z firmą kurierską. Dotyczy to zarówno podstawowej ceny doręczenia koperty lub paczki, jak również cen usług dodatkowych.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.