Strefa wiedzy

Jakie będą ceny w regionalnych sieciach szerokopasmowych?

31.10.2014

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (październik 2014)

Takie pytanie postawił Prezes UKE w prowadzonych od 16 października konsultacjach projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”.  To kolejne konsultacje oferty ramowej Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS), których poprzednia tura odbyła się w sierpniu b.r. Tym razem oprócz oferty ramowej udostępniony został model analityczny przeznaczony do analizy opłat za podstawowe usługi hurtowe RSS. W projekcie Oferty referencyjnej sprecyzowano podstawowy katalog usług budowanych sieci wojewódzkich, który obejmuje usługę dzierżawy łącza cyfrowego, usługę dzierżawy ciemnego włókna, dostęp do kanalizacji kablowej oraz usługi komplementarne (kolokacja, nadzór, połączenie sieci).

Odpowiedź na tytułowe pytanie nie jest taka prosta. Podmioty biorące w konsultacjach zwracają uwagę na szereg uwarunkowań, które wpływają na ceny poszczególnych usług: rodzaj obszaru (biały, szary, czarny), odległość punktu świadczenia usługi od węzła sieci, liczbę mieszkańców, szczególne koszty ponoszone przez operatorów itp. Ceny powinny też odnosić się do średnich cen za podobne usługi na bardziej otwartych na konkurencję obszarach. Kwestionowane jest też same ingerowanie w poziom ustalanych cen przez Prezesa UKE, który zdaniem niektórych RSS powinien pełnić tylko funkcję kontrolną (pod warunkiem dostępności danych porównawczych).

Dyskusje pomiędzy regulatorem i operatorami będą trwały przynajmniej do końca przyszłego roku. Teraz możemy się przyjrzeć założeniom UKE, jakie zamieściła w arkuszach analitycznych, dotyczących budowy sieci RSS oraz w kolejnych latach także operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) w Polsce.

Tabela1_NEWS_TEL20141031

W porównaniu efektywności kosztowej (nakłady na budowę i nakłady na utrzymanie 1 km sieci RSS) na pozycję zdecydowanego lidera wśród wojewódzkich RSS wysuwa się sieć wielkopolska (WSS).

Tabela2_NEWS_TEL20141031

W przypadku sieci OSD, średnie koszty na 1 gospodarstwo domowe są zbliżone dla wszystkich sieciach – wygląda na to, że tym razem organy administracji publicznej i samorządowej wykorzystały doświadczenia z wcześniejszych, mocno opóźnionych inwestycji.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.