Strefa wiedzy

Jakie będą ceny w regionalnych sieciach szerokopasmowych?

31.10.2014

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (październik 2014)

Takie pytanie postawił Prezes UKE w prowadzonych od 16 października konsultacjach projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”.  To kolejne konsultacje oferty ramowej Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS), których poprzednia tura odbyła się w sierpniu b.r. Tym razem oprócz oferty ramowej udostępniony został model analityczny przeznaczony do analizy opłat za podstawowe usługi hurtowe RSS. W projekcie Oferty referencyjnej sprecyzowano podstawowy katalog usług budowanych sieci wojewódzkich, który obejmuje usługę dzierżawy łącza cyfrowego, usługę dzierżawy ciemnego włókna, dostęp do kanalizacji kablowej oraz usługi komplementarne (kolokacja, nadzór, połączenie sieci).

Odpowiedź na tytułowe pytanie nie jest taka prosta. Podmioty biorące w konsultacjach zwracają uwagę na szereg uwarunkowań, które wpływają na ceny poszczególnych usług: rodzaj obszaru (biały, szary, czarny), odległość punktu świadczenia usługi od węzła sieci, liczbę mieszkańców, szczególne koszty ponoszone przez operatorów itp. Ceny powinny też odnosić się do średnich cen za podobne usługi na bardziej otwartych na konkurencję obszarach. Kwestionowane jest też same ingerowanie w poziom ustalanych cen przez Prezesa UKE, który zdaniem niektórych RSS powinien pełnić tylko funkcję kontrolną (pod warunkiem dostępności danych porównawczych).

Dyskusje pomiędzy regulatorem i operatorami będą trwały przynajmniej do końca przyszłego roku. Teraz możemy się przyjrzeć założeniom UKE, jakie zamieściła w arkuszach analitycznych, dotyczących budowy sieci RSS oraz w kolejnych latach także operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) w Polsce.

Tabela1_NEWS_TEL20141031

W porównaniu efektywności kosztowej (nakłady na budowę i nakłady na utrzymanie 1 km sieci RSS) na pozycję zdecydowanego lidera wśród wojewódzkich RSS wysuwa się sieć wielkopolska (WSS).

Tabela2_NEWS_TEL20141031

W przypadku sieci OSD, średnie koszty na 1 gospodarstwo domowe są zbliżone dla wszystkich sieciach – wygląda na to, że tym razem organy administracji publicznej i samorządowej wykorzystały doświadczenia z wcześniejszych, mocno opóźnionych inwestycji.

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.