Strefa wiedzy

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

21.03.2017

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Obowiązek ten można spełnić poprzez jedno z trzech działań. Z czym wiążą się poszczególne rozwiązania?

Przeprowadzenie audytu energetycznego

Pierwszym ze sposobów na realizację tego obowiązku jest przeprowadzenie audytu. Jego efektem powinna być ocena obecnego stanu urządzeń i obiektów zużywających energię, zaproponowanie działań służących poprawie efektywności energetycznej oraz ustalenie potencjalnego poziomu oszczędności energii, wynikającego z realizacji działań.

Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Dodatkowo, jeśli to możliwe, powinien opierać się na kosztowej analizie cyklu życia budynku lub zespołu budynków, a także instalacji przemysłowych. Tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie.

Należy przy tym pamiętać, że audyt musi być zakończony najpóźniej do 01.10.2017 roku oraz musi być wykonany przez podmiot niezależny. Oznacza to, że może być wykonany zasobami wewnętrznymi firmy, o ile osoby zajmujące się audytem nie są odpowiedzialne za audytowany obszar, lub poprzez podmiot zewnętrzny. Taki audyt musi być przeprowadzany w firmie raz na cztery lata.

System zarządzania energią

Innym ze sposobów na zrealizowanie wymogów ustawy jest wdrożenie systemu zarządzania energią opartego o normę PN-EN ISO 50001:2011. Ma on na celu wspomóc efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Pozwala na dokładniejsze ustalenie zasobów podnoszących efektywność energetyczną,  prowadzenie standardu zarządzania i zwiększenie oszczędności spółki. System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

W celu wdrożenia tego systemu, konieczne jest stworzenie zespołu, który przeprowadzi audyt certyfikacyjny. Jest on potrzebny do zweryfikowania danych niezbędnych do przeprowadzenia szczegółowego przeglądu budynków i instalacji. Zajmie się również oceną zdolności systemu zarządzania i sposobu jego działania, odnośnie spełnienia wymagań przepisów prawnych, regulacyjnych i umów. Uzyskany w ten sposób certyfikat wymaga odnawiania co trzy lata.

System zarządzania środowiskiem

Trzecią metodą spełnienia wymogów ustawy jest wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego  w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015. Pozwala on na dokładniejsze ustalenie sposobów poprawy efektywności energetycznej oraz pomaga w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych.

Również w przypadku tego systemu, konieczne jest stworzenie zespołu, który przeprowadzi przegląd istniejących procedur w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz dokona audytu certyfikacyjnego.  Analogicznie jak jest to w przypadku systemu zarządzania energią. Uzyskany certyfikat również wymaga odnawiania co trzy lata.

Autor: Adam Mrozowski

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.