Strefa wiedzy

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

21.03.2017

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Obowiązek ten można spełnić poprzez jedno z trzech działań. Z czym wiążą się poszczególne rozwiązania?

Przeprowadzenie audytu energetycznego

Pierwszym ze sposobów na realizację tego obowiązku jest przeprowadzenie audytu. Jego efektem powinna być ocena obecnego stanu urządzeń i obiektów zużywających energię, zaproponowanie działań służących poprawie efektywności energetycznej oraz ustalenie potencjalnego poziomu oszczędności energii, wynikającego z realizacji działań.

Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Dodatkowo, jeśli to możliwe, powinien opierać się na kosztowej analizie cyklu życia budynku lub zespołu budynków, a także instalacji przemysłowych. Tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie.

Należy przy tym pamiętać, że audyt musi być zakończony najpóźniej do 01.10.2017 roku oraz musi być wykonany przez podmiot niezależny. Oznacza to, że może być wykonany zasobami wewnętrznymi firmy, o ile osoby zajmujące się audytem nie są odpowiedzialne za audytowany obszar, lub poprzez podmiot zewnętrzny. Taki audyt musi być przeprowadzany w firmie raz na cztery lata.

System zarządzania energią

Innym ze sposobów na zrealizowanie wymogów ustawy jest wdrożenie systemu zarządzania energią opartego o normę PN-EN ISO 50001:2011. Ma on na celu wspomóc efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Pozwala na dokładniejsze ustalenie zasobów podnoszących efektywność energetyczną,  prowadzenie standardu zarządzania i zwiększenie oszczędności spółki. System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

W celu wdrożenia tego systemu, konieczne jest stworzenie zespołu, który przeprowadzi audyt certyfikacyjny. Jest on potrzebny do zweryfikowania danych niezbędnych do przeprowadzenia szczegółowego przeglądu budynków i instalacji. Zajmie się również oceną zdolności systemu zarządzania i sposobu jego działania, odnośnie spełnienia wymagań przepisów prawnych, regulacyjnych i umów. Uzyskany w ten sposób certyfikat wymaga odnawiania co trzy lata.

System zarządzania środowiskiem

Trzecią metodą spełnienia wymogów ustawy jest wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego  w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015. Pozwala on na dokładniejsze ustalenie sposobów poprawy efektywności energetycznej oraz pomaga w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych.

Również w przypadku tego systemu, konieczne jest stworzenie zespołu, który przeprowadzi przegląd istniejących procedur w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz dokona audytu certyfikacyjnego.  Analogicznie jak jest to w przypadku systemu zarządzania energią. Uzyskany certyfikat również wymaga odnawiania co trzy lata.

Autor: Adam Mrozowski

Łańcuch dostaw w praktyce

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie,…

01.02.2021

Zobacz więcej

Kiedy kupić energię na giełdzie?

Podjęcie decyzji o momencie zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii1 wymaga dokładnej analizy wielu czynników wpływających na jej cenę….

29.01.2021

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.01.2021

Zobacz więcej

Grupowe zakupy energii – jak zacząć?

Po uwolnieniu rynku energii elektrycznej w roku 2007 coraz więcej instytucji decyduje się na zorganizowanie postępowania przetargowego na zakup energii…

11.01.2021

Zobacz więcej

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.