Strefa wiedzy

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

22.02.2017

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie zatem rola paneli (ang. dashboards), czyli raportów w których najważniejsze informacje są przedstawione w zwięzłej formie – na jednym ekranie lub jednej kartce. Wyróżniamy dwa typy omawianych raportów:

  • Panele (dashboardy) menedżerskie  – prezentują osobom zarządzającym główne wskaźniki, wyraźnie sygnalizują ważne informacje
  • Panele (dashboardy) analityczne – umożliwiają poszukiwanie źródeł i przyczyn wystąpienia zjawiska w pojedynczym obszarze zarządzania

Dlaczego stosowanie dashboardów jest ważne?

  • Lepiej poinformowany menedżer podejmuje trafniejsze decyzje  – nawet najlepsza intuicja nie zastąpi konkretnej informacji odczytanej w odpowiednim czasie
  • Menedżer, który korzysta z dashboardów oszczędza czas – dashboardy prezentują dane w sposób jasny i intuicyjny
  • Dashboardy umożliwiają błyskawiczne śledzenie informacji, które znajdują się w jednym a nie kilku dokumentach

Proces wytworzenia dashboardu

1. Poniżej prezentujemy proces, którego realizacja krok po kroku daje gwarancję sukcesu.

2. Wdrażając dashboard należy:

3. Określić cel biznesowy rozwiązania

4. Zidentyfikować dostępne źródła danych

5. Przygotować i uporządkować dane zasilające

6. Zdefiniować wskaźniki

7. Zaprojektować dashboard

8. Wybrać narzędzie wizualizacji wśród dostępnych na rynku rozwiązań darmowych lub płatnych

9. Wdrożyć dashboard

10. Przetestować jego działanie w praktyce

11. Stale utrzymywać i aktualizować dashboard

Gdzie można wygrać?

  • Poprawa jakości analiz to szybsza reakcja firmy na szanse i zagrożenia w jej otoczeniu.
  • Wdrożenie dashboardów dla kilku menedżerów w firmie uwspólnia język opisywania zjawisk poprzez pracę na tych samych wskaźnikach.
  • Dobrze wdrożony dashboard zapewnia łatwość konfiguracji prezentowanych danych co wspomaga elastyczność w podejmowaniu istotnych decyzji.

Case study – dashboard dla menedżera transportu

Dla firmy handlowo – dystrybucyjnej opracowaliśmy i wdrożyliśmy program poprawy efektywności transportu dystrybucyjnego. Celem działania było obniżenie kosztów transportu w firmie przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi. Jednym z narzędzi wspierających realizację celu było wdrożenie dashboardu dla menedżera transportu. Po wdrożeniu osoba zarządzająca transportem uzyskała bieżącą informację na temat:  aktualnych kosztów wysyłki paczek i palet, wolumenów ładunków na konkretnych kierunkach, poziomu reklamacji usług transportowych, skali opóźnień w procesie transportu, udziału kosztów wszystkich operacji transportowych w sprzedaży. Dzięki wdrożeniu menedżer znacznie podniósł sprawność do podjęcia ważnych decyzji biznesowych, a cały zespół nauczył się pracować i podejmować decyzje w oparciu o liczby. Ponadto menedżerowie wyższego szczebla i zarząd zaczęli się posługiwać tymi samymi wskaźnikami, a obce stało się pytanie: „Jak ta liczba została policzona?”.


Autor: Tomasz Dobczyński

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.