Strefa wiedzy

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

22.02.2017

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie zatem rola paneli (ang. dashboards), czyli raportów w których najważniejsze informacje są przedstawione w zwięzłej formie – na jednym ekranie lub jednej kartce. Wyróżniamy dwa typy omawianych raportów:

  • Panele (dashboardy) menedżerskie  – prezentują osobom zarządzającym główne wskaźniki, wyraźnie sygnalizują ważne informacje
  • Panele (dashboardy) analityczne – umożliwiają poszukiwanie źródeł i przyczyn wystąpienia zjawiska w pojedynczym obszarze zarządzania

Dlaczego stosowanie dashboardów jest ważne?

  • Lepiej poinformowany menedżer podejmuje trafniejsze decyzje  – nawet najlepsza intuicja nie zastąpi konkretnej informacji odczytanej w odpowiednim czasie
  • Menedżer, który korzysta z dashboardów oszczędza czas – dashboardy prezentują dane w sposób jasny i intuicyjny
  • Dashboardy umożliwiają błyskawiczne śledzenie informacji, które znajdują się w jednym a nie kilku dokumentach

Proces wytworzenia dashboardu

1. Poniżej prezentujemy proces, którego realizacja krok po kroku daje gwarancję sukcesu.

2. Wdrażając dashboard należy:

3. Określić cel biznesowy rozwiązania

4. Zidentyfikować dostępne źródła danych

5. Przygotować i uporządkować dane zasilające

6. Zdefiniować wskaźniki

7. Zaprojektować dashboard

8. Wybrać narzędzie wizualizacji wśród dostępnych na rynku rozwiązań darmowych lub płatnych

9. Wdrożyć dashboard

10. Przetestować jego działanie w praktyce

11. Stale utrzymywać i aktualizować dashboard

Gdzie można wygrać?

  • Poprawa jakości analiz to szybsza reakcja firmy na szanse i zagrożenia w jej otoczeniu.
  • Wdrożenie dashboardów dla kilku menedżerów w firmie uwspólnia język opisywania zjawisk poprzez pracę na tych samych wskaźnikach.
  • Dobrze wdrożony dashboard zapewnia łatwość konfiguracji prezentowanych danych co wspomaga elastyczność w podejmowaniu istotnych decyzji.

Case study – dashboard dla menedżera transportu

Dla firmy handlowo – dystrybucyjnej opracowaliśmy i wdrożyliśmy program poprawy efektywności transportu dystrybucyjnego. Celem działania było obniżenie kosztów transportu w firmie przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi. Jednym z narzędzi wspierających realizację celu było wdrożenie dashboardu dla menedżera transportu. Po wdrożeniu osoba zarządzająca transportem uzyskała bieżącą informację na temat:  aktualnych kosztów wysyłki paczek i palet, wolumenów ładunków na konkretnych kierunkach, poziomu reklamacji usług transportowych, skali opóźnień w procesie transportu, udziału kosztów wszystkich operacji transportowych w sprzedaży. Dzięki wdrożeniu menedżer znacznie podniósł sprawność do podjęcia ważnych decyzji biznesowych, a cały zespół nauczył się pracować i podejmować decyzje w oparciu o liczby. Ponadto menedżerowie wyższego szczebla i zarząd zaczęli się posługiwać tymi samymi wskaźnikami, a obce stało się pytanie: „Jak ta liczba została policzona?”.


Autor: Tomasz Dobczyński

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.