Strefa wiedzy

Jak skutecznie usprawniać procesy logistyczne?

08.08.2016

Często w firmach spotykam się z pytaniem czy opłaca się podejmować trud zmiany i uprawniania procesów logistycznych. Nieodłączną częścią zmian jest przecież opór pracowników, który powoduje szybkie zniechęcenie i pogorszenie atmosfery, a pozytywne efekty działania nie są gwarantowane. Na każde tego typu pytanie odpowiadam: „TAK – warto to robić”. Przy odpowiednim prowadzeniu zmian w procesie możliwa jest poprawa jego efektywności nawet o 30%. Wystarczy zastosować kilka prostych metod, do których gorąco zachęcam. Należy przede wszystkim:

Poprawić jakość danych poprzez ustalenie reguł pracy w jednakowych odstępy czasowych, na jednolitych formatkach rejestracji. Dotyczy to zarówno wymiany danych z innymi działami w firmie, jak również współpracy z otoczeniem biznesowym. Ten problem jest szczególnie widoczny w firmach, w których nie ma zintegrowanego systemu informatycznego. Poprawienie jakości danych to poprawa jakości raportów, a więc także wzrost trafności podejmowanych decyzji

Raportować to co istotne – kluczem do sukcesu jest identyfikacja raportów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i oceny przebiegu procesu logistycznego w firmie. Doświadczenie z projektów pokazuje, iż wskaźnik użyteczności raportów (procentowy udział liczby raportów, które są analizowane, do wszystkich wykonywanych raportów na danym stanowisku) nie przekracza 20%.

Ocenę przebiegu procesu oprzeć na analizie wskaźnikowej – nie dyskutujmy z wynikami, tylko szukajmy przyczyny takiej sytuacji. Zaufajmy wynikom analizy, zwłaszcza gdy wykonujemy ją na danych dobrej jakości.

Dostosować sposób prezentacji wyników do odbiorcy – wyniki analiz muszą trafić do odbiorcy końcowego w taki sposób, aby nie musiał poświęcać zbyt wiele czasu na „wgryzanie się” w temat. Szanujmy jego czas. Doświadczenie pokazuje, iż bardzo przyjaznym narzędziem prezentacji są panele menedżerskie, w których najważniejsze informacje są prezentowane na jednym ekranie.

Zaangażować w analizę osoby, które mają wpływ na koszty logistyki – preferowaną metodą są cykliczne spotkania za kończone notatką  gdzie znajdą się zasygnalizowane problemy, podjęte działania korygujące. Kolejne spotkania należy rozpoczynać od omówienia realizacji poruszonych tematów z poprzedniego spotkania.

Omawiać i rozwiązywać problemy na bieżąco – praktyka pokazuje, iż stałe wymiana informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi proces pozwalają skrócić czas rozwiązania problemu nawet o 90%. W ten sposób zabezpieczamy proces przed wystąpieniem zjawiska domina, gdy jeden błąd pociąga za sobą kolejne. Nie tylko poprawia się komunikację, ale także integruje zespół. Ponadto umożliwia wdrożenie jednej z zasad filozofii Kaizen: „Bierz pomysły od wszystkich”

 Autor: Tomasz Dobczyński

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.