Strefa wiedzy

Jak ograniczyć koszty operacyjne w przedsiębiorstwie?

08.02.2016

To pytanie zadają sobie zarówno firmy będące liderami rynku, które chcą jeszcze lepiej wykorzystywać swój potencjał, jak również przedsiębiorstwa, które próbują zidentyfikować przyczyny przejściowego spadku rentowności lub wzrostu kosztów operacyjnych. Czynniki powodujące nieefektywną pracę przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – źródło dodatkowych kosztów można podzielić na dwie grupy: organizacyjne i systemowe.

Rys. Czynniki powodujące wzrost kosztów firmy

koszty operacyjneJak zatrzymać zjawisko spadku efektywności i niekontrolowanego wzrostu kosztów operacyjnych?

Jest to zadanie długofalowe, które powinno rozpocząć się gruntowną analizą stanu obecnego procesów w firmie. Stanowi to duże wyzwanie dla organizacji, gdyż wymaga zaangażowania dużej grupy pracowników. Warto podjąć ten wysiłek. Należy pamiętać, że sukces w postaci redukcji kosztów i wzrostu efektywności będzie możliwy dopiero po przejściu trzech głównych faz:

  • Mapowania stanu obecnego – analizy procesów zachodzących w firmie, identyfikacji procesów o strategicznym znaczeniu i odkryciu tzw. „wąskich gardeł” w obecnie realizowanych procesach.
  • Sformułowania rekomendacji działań naprawczych wraz z planem wdrożenia.
  • Wdrożenia przyjętych rekomendacji.

Należy pamiętać, iż powstała dokumentacja powinna być zrozumiała nie tylko dla pracowników firmy, ale również dla dostawców systemów informatycznych, którzy będą automatyzować czynności. Rekomendacje powinny uwzględniać czynniki minimalizacji nakładów na osiągnięcie celów oraz ograniczać negatywny wpływ zmian na sprawność operacyjną firmy.

Klienci, którzy zrealizowali przy naszym udziale kompleksową usługę mapowania osiągnęli znaczące efekty, do których należy zaliczyć:

  • Zwiększenie wydajności o 43 wraz ze spadkiem liczby błędów realizacji o 97%.
  • Zmniejszenie kosztów dystrybucji o 14% wraz ze wzrostem obrotów o 16%.
  • Skrócenie czasu obsługi Klienta o 45%, przy utrzymaniu zakładanego Poziomu Obsługi Klienta.
  • Zmniejszenie kosztów w sieci dystrybucji o 27% przy utrzymaniu zakładanego Poziomu Obsługi Klienta.
  • Wytworzenie strategii wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w całej firmie.

 Autor: Tomasz Dobczyński

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.