Strefa wiedzy

Jak obniżyć koszty pozyskania energii elektrycznej na kolejny rok?

10.03.2016

Mimo, iż mamy dopiero pierwszy kwartał roku, warto już pomyśleć o zakupie energii elektrycznej na przyszły rok. Najbardziej korzystny z punktu widzenia finansów jest zakup energii w oparciu o wolny rynek.

W tym celu należy zorganizować przetarg na dostawę energii elektrycznej. Przetarg mogą przygotować zarówno podmioty podlegające pod ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp) jak i podmioty prywatne. W przypadku podmiotów prywatnych procedury przeprowadzenia postępowania są określone wewnętrznymi procedurami firmy i są zazwyczaj mniej restrykcyjne niż procedury określone w Pzp.

Organizacja przetargu jest procesem złożonym i wymaga od Zamawiającego posiadania wiedzy technicznej na temat punktów poboru energii, informacji o stanie prawnym przyłączy, a także znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa energetycznego. Przez procedurę zakupową można przejść własnymi siłami lub korzystając ze wsparcia zewnętrznego doradcy.

Najważniejsze czynności wykonywane podczas organizacji przetargu na zakup energii elektrycznej to:

  • przygotowanie danych odnośnie punktów poboru energii;
  • sporządzenie dokumentów określających przedmiot zamówienia;
  • oszacowanie wartości zamówienia;
  • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
  • ogłoszenie przetargu bądź wysłanie zapytań ofertowych;
  • udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania Oferentów;
  • w razie konieczności udzielenie informacji uzupełniających Sprzedawcy w procesie zgłaszania zmiany sprzedawcy.

Uzyskana od oferentów stawka za energię elektryczną jest silnie uzależniona od jakości przygotowanych dokumentów określających przedmiot zamówienia. Szczególnie ważne jest określenie wolumenu zamawianej energii. Najlepszym sposobem prezentacji przedmiotu zamówienia jest profil zużycia energii przedstawiający rozkład zużycia energii elektrycznej w czasie.

profil zużycia

Rys. 1. Przykładowy profil zużycia energii

Dokładne określenie profilu zużycia energii ma wpływ na uzyskanie niższej ceny od potencjalnych oferentów!

Przygotowanie postępowania, zarówno w przypadku instytucji publicznych jak i podmiotów prywatnych, wymaga od zamawiającego doskonałej orientacji w zagadnieniach związanych z rynkiem energii.

Autor: Katarzyna Pokorska

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.