Strefa wiedzy

Jak obniżyć koszty pozyskania energii elektrycznej na kolejny rok?

10.03.2016

Mimo, iż mamy dopiero pierwszy kwartał roku, warto już pomyśleć o zakupie energii elektrycznej na przyszły rok. Najbardziej korzystny z punktu widzenia finansów jest zakup energii w oparciu o wolny rynek.

W tym celu należy zorganizować przetarg na dostawę energii elektrycznej. Przetarg mogą przygotować zarówno podmioty podlegające pod ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp) jak i podmioty prywatne. W przypadku podmiotów prywatnych procedury przeprowadzenia postępowania są określone wewnętrznymi procedurami firmy i są zazwyczaj mniej restrykcyjne niż procedury określone w Pzp.

Organizacja przetargu jest procesem złożonym i wymaga od Zamawiającego posiadania wiedzy technicznej na temat punktów poboru energii, informacji o stanie prawnym przyłączy, a także znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa energetycznego. Przez procedurę zakupową można przejść własnymi siłami lub korzystając ze wsparcia zewnętrznego doradcy.

Najważniejsze czynności wykonywane podczas organizacji przetargu na zakup energii elektrycznej to:

  • przygotowanie danych odnośnie punktów poboru energii;
  • sporządzenie dokumentów określających przedmiot zamówienia;
  • oszacowanie wartości zamówienia;
  • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
  • ogłoszenie przetargu bądź wysłanie zapytań ofertowych;
  • udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania Oferentów;
  • w razie konieczności udzielenie informacji uzupełniających Sprzedawcy w procesie zgłaszania zmiany sprzedawcy.

Uzyskana od oferentów stawka za energię elektryczną jest silnie uzależniona od jakości przygotowanych dokumentów określających przedmiot zamówienia. Szczególnie ważne jest określenie wolumenu zamawianej energii. Najlepszym sposobem prezentacji przedmiotu zamówienia jest profil zużycia energii przedstawiający rozkład zużycia energii elektrycznej w czasie.

profil zużycia

Rys. 1. Przykładowy profil zużycia energii

Dokładne określenie profilu zużycia energii ma wpływ na uzyskanie niższej ceny od potencjalnych oferentów!

Przygotowanie postępowania, zarówno w przypadku instytucji publicznych jak i podmiotów prywatnych, wymaga od zamawiającego doskonałej orientacji w zagadnieniach związanych z rynkiem energii.

Autor: Katarzyna Pokorska

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.