Strefa wiedzy

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

22.02.2017

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych jest Inspektor Ochrony Danych. Jego rola budzi wielkie zainteresowanie ze względu na porównanie go z obecnie funkcjonującym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Czy takie porównania są zasadne? Kim ma być Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Wytyczne określają konieczność powołanie Inspektora Ochrony Danych w:

  • organach i podmiotach publicznych, również w podmiotach prywatnych realizujących zadania publiczne;
  • gdy przetwarzanie danych osobowych jest główną działalnością administratora danych,
  • gdy administrator danych przetwarza dane na dużą skalę, zwłaszcza dane wrażliwe.

Co do dużej skali, Grupa nie podaje konkretnych granic liczbowych, wskazuje jedynie na takie czynniki jak zakres przetwarzanych danych, czasowość ich przetwarzania czy znaczną rozciągłość terytorialną przetwarzania. Uwzględniając dużą skalę, nie można mieć na myśli np. rozbudowanej sieci korporacji i przetwarzanych danych pracowniczych. Chodzi tu raczej o charakter działalności przedsiębiorstwa, kiedy to przetwarzanie danych osobowych jest nierozłącznym elementem jego funkcjonowania np. firmy telekomunikacyjne przetwarzające dane abonentów.

Nie ma przeszkód w wyznaczeniu jednego IOD dla kilku podmiotów. Jednak warunkiem jest jego dostępność dla każdej jednostki organizacyjnej w stopniu wystarczającym. Wskazuje się, również na potrzebę zaznajomienia pracowników z IOD oraz umieszczenie jej danych kontaktowych np. w firmowym intranecie, tak by w razie potrzeby konsultacji, pracownicy mieli możliwość skontaktowania się ze specjalistą. Śmiało można stwierdzić, że IOD specjalistą w swojej dziedzinie powinien być. Jego poziom wiedzy powinien być adekwatny do wrażliwości danych, z jakimi pracuje oraz ilości i poziomu skomplikowania procedur i operacji wykonywanych na danych. IOD powinien mieć odpowiednią wiedzę w zakresie prawa krajowego i europejskiego, ale też powinien być zaznajomiony z praktykami ochrony danych. Wskazane jest, by orientował się w czynnościach przetwarzania danych, związanych ze specyfiką swojej organizacji, a przy tym w potrzebach dotyczących zabezpieczeń danych oraz systemach informatycznych. Inspektor powinien być angażowany we wszystkie działania związane z przetwarzaniem danych, od najwcześniejszego momentu, by odpowiednio ocenić ryzyko i mieć wpływ na jego zminimalizowanie. IOD ma być niezależny, co oznacza, że Kierownictwo lub członkowie organizacji nie mogą mu narzucać stanowisk co do sposobu ochrony przetwarzanych danych, jednak nie powinien decydować o celach i środkach przetwarzania danych. Inspektor Ochrony Danych powinien monitorować przestrzeganie prawa ochrony danych, analizować skutki przetwarzania i przeciwdziałać sytuacjom ryzykownym. Zatem zbieżności z obecnym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, znajdziemy sporo.

 

Autor: Angelika Niezgoda

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.