Strefa wiedzy

Ile można zaoszczędzić na optymalizacji procesów logistycznych? Obsługa magazynu.

05.05.2016

Aby trwale poprawić wydajność w procesach logistycznych w przedsiębiorstwie należy kompleksowo prześledzić sposób organizacji pracy oraz poprawność realizacji procesów. Poniżej kilka wniosków oraz efekty, które udało się uzyskać w realizowanych przez Audytel projektach optymalizacyjnych.

W zrealizowanych projektach najczęściej stosowanym miernikiem oraz punktem odniesienia jest koszt przetworzenia jednej linii. Współczynnik ten oblicza się jako iloraz kosztu obsługi magazynu (zazwyczaj ograniczony do kosztów pracowniczych związanych z kompletowaniem i wydawaniem zamówień), do łącznej liczby pozycji (linii) na zamówieniach, które pracownicy muszą przygotować do wydania.

W prowadzonych ostatnio kilku projektach, po niecałym roku udało się ten współczynnik (a co za tym idzie koszt) obniżyć o ponad 16%.

W realizowanych projektach na podstawie analizy charakterystyk najczęściej składanych zamówień stopniowo przemieszczano towar tak, aby zwiększać wydajność kompletacji. Prześledzono również funkcjonujące zasady obsługi zamówień i wprowadzono poprawki w instrukcjach dotyczących kompletacji towaru oraz organizacji pracy magazynu.

Nawet najlepsza organizacja procesu i układu magazynu nie pomoże, jeżeli nie będzie on sprawnie obsługiwany, stąd bardzo duży nacisk kładziemy na włączenie szeregowych pracowników w proces zmiany oraz prawidłowy, rzetelny przepływ informacji o planowanej i realizowanej zmianie. Efektem jest świadome, dojrzałe podejścia pracowników do pracy i nowych zasad. Istotnym czynnikiem wpływającym na końcowy wynik jest finansowe zainteresowanie pracowników podniesieniem efektywności i jakości działań. Możemy to osiągnąć przez modyfikację regulaminów wynagradzania oraz wprowadzenie planów premiowych, uzależnionych od efektów pracy, prawidłowości i efektywności realizacji zadań. Odpowiednio zmotywowani pracownicy potrafili wydajniej pracować, co w połączeniu z lepszą organizacją pracy nie było dla nich zbyt dużym wyzwaniem i do tego się im opłacało.

Wspomniane zmiany wprowadzane było stopniowo, stąd przez pierwsze kilka miesięcy wyniki nie zmieniały się. Jednak wraz z postępem wdrożenia koszt przetworzenia linii zaczął spadać, co przełożyło się na stabilne i rosnące oszczędności w porównaniu do punktu odniesienia. Zauważalne było też zadowolenie pracowników z wprowadzonych zmian, bo ich dobra praca zaczęła się przekładać na wzrost wynagrodzeń. Coraz mniejszy wpływ na wysokość wynagrodzenia miał czas pracy. Dla pracowników stało się jasne, że im lepiej będą pracować, tym więcej zarobią. Co ważne, oszczędności uzyskano bez dodatkowych inwestycji w rozbudowę magazynu czy też infrastrukturę. Przebudowany został jedynie sposób organizacji pracy oraz podejście pracowników do wykonywania obowiązków.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.