Strefa wiedzy

Ile można zaoszczędzić na optymalizacji procesów logistycznych? Obsługa magazynu.

05.05.2016

Aby trwale poprawić wydajność w procesach logistycznych w przedsiębiorstwie należy kompleksowo prześledzić sposób organizacji pracy oraz poprawność realizacji procesów. Poniżej kilka wniosków oraz efekty, które udało się uzyskać w realizowanych przez Audytel projektach optymalizacyjnych.

W zrealizowanych projektach najczęściej stosowanym miernikiem oraz punktem odniesienia jest koszt przetworzenia jednej linii. Współczynnik ten oblicza się jako iloraz kosztu obsługi magazynu (zazwyczaj ograniczony do kosztów pracowniczych związanych z kompletowaniem i wydawaniem zamówień), do łącznej liczby pozycji (linii) na zamówieniach, które pracownicy muszą przygotować do wydania.

W prowadzonych ostatnio kilku projektach, po niecałym roku udało się ten współczynnik (a co za tym idzie koszt) obniżyć o ponad 16%.

W realizowanych projektach na podstawie analizy charakterystyk najczęściej składanych zamówień stopniowo przemieszczano towar tak, aby zwiększać wydajność kompletacji. Prześledzono również funkcjonujące zasady obsługi zamówień i wprowadzono poprawki w instrukcjach dotyczących kompletacji towaru oraz organizacji pracy magazynu.

Nawet najlepsza organizacja procesu i układu magazynu nie pomoże, jeżeli nie będzie on sprawnie obsługiwany, stąd bardzo duży nacisk kładziemy na włączenie szeregowych pracowników w proces zmiany oraz prawidłowy, rzetelny przepływ informacji o planowanej i realizowanej zmianie. Efektem jest świadome, dojrzałe podejścia pracowników do pracy i nowych zasad. Istotnym czynnikiem wpływającym na końcowy wynik jest finansowe zainteresowanie pracowników podniesieniem efektywności i jakości działań. Możemy to osiągnąć przez modyfikację regulaminów wynagradzania oraz wprowadzenie planów premiowych, uzależnionych od efektów pracy, prawidłowości i efektywności realizacji zadań. Odpowiednio zmotywowani pracownicy potrafili wydajniej pracować, co w połączeniu z lepszą organizacją pracy nie było dla nich zbyt dużym wyzwaniem i do tego się im opłacało.

Wspomniane zmiany wprowadzane było stopniowo, stąd przez pierwsze kilka miesięcy wyniki nie zmieniały się. Jednak wraz z postępem wdrożenia koszt przetworzenia linii zaczął spadać, co przełożyło się na stabilne i rosnące oszczędności w porównaniu do punktu odniesienia. Zauważalne było też zadowolenie pracowników z wprowadzonych zmian, bo ich dobra praca zaczęła się przekładać na wzrost wynagrodzeń. Coraz mniejszy wpływ na wysokość wynagrodzenia miał czas pracy. Dla pracowników stało się jasne, że im lepiej będą pracować, tym więcej zarobią. Co ważne, oszczędności uzyskano bez dodatkowych inwestycji w rozbudowę magazynu czy też infrastrukturę. Przebudowany został jedynie sposób organizacji pracy oraz podejście pracowników do wykonywania obowiązków.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.