Strefa wiedzy

Grupowe zakupy energii – jak zacząć?

11.01.2016

Po uwolnieniu rynku energii elektrycznej w roku 2007 coraz więcej instytucji decyduje się na zorganizowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej. Przetarg można przygotować samemu lub skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, można także kupować energię samodzielnie lub w ramach grupy zakupowej. Niezależnie, którą wersję wybierzemy, o organizacji przetargu musimy pomyśleć odpowiednio wcześnie i dobrze się do niego przygotować. Od czego zacząć?

Wspólne postępowanie przetargowe z innymi podmiotami niesie ze sobą korzyści finansowe w postaci otrzymania lepszej oferty od potencjalnych sprzedawców. Związane jest to jednak także z większym nakładem pracy.

  • W przypadku grupowego zakupu energii należy organizację postępowania rozpocząć od znalezienia członków grupy zakupowej i podpisania z nimi porozumienia. Uczestników  grupy powinniśmy znaleźć w pierwszym kwartale roku, zakładając, że planujemy rozpoczęcie sprzedaży przez wyłonionego w postępowaniu sprzedawcę od początku kolejnego roku.
  • W kolejnym kroku organizator postępowania wraz z uczestnikami grupy powinien podpisać porozumienie, na mocy którego ogłosi wspólne postępowanie.
  • Po podpisaniu porozumienia powinno nastąpić zebranie technicznych danych na temat punktów poboru energii wchodzących do grupy oraz szczegółowych danych dotyczących sposobu rozliczenia, które to powinno zamknąć się do końca drugiego kwartału.
  • Każdy z uczestników grupy powinien mieć zarezerwowane środki finansowe na zakup energii, co powinno być udokumentowane deklaracją finansową. Zebranie deklaracji finansowych powinno zakończyć się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału.
  • Wykonanie powyższych czynności otwiera nam możliwość ogłoszenia postępowania, które powinno nastąpić nie później niż w połowie trzeciego kwartału.

Dotrzymanie tych terminów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania do końca października. Kolejne dwa miesiące pozostają na podpisanie umowy/umów oraz przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Ostatnią kwestią, o której należy pamiętać, jest analiza okresów obowiązywania oraz wypowiedzenie dotychczasowych umów na zakup energii elektrycznej i podjęcie stosownych działań związanych z ich wypowiedzeniem w odpowiednim momencie.

Terminy wykonywania poszczególnych zadań zależą od kilku czynników. Jednym z nich jest liczność grupy oraz poziom przygotowania jej uczestników (głównie w zakresie przygotowania danych o punktach poboru energii). Kolejnym czynnikiem jest fakt, czy grupa organizowana jest po raz pierwszy, czy jest to kolejny przetarg. W przypadku kolejnego przetargu proces zebrania danych powinien trwać krócej z uwagi na fakt, że dane z poprzedniego postępowania należy tylko zaktualizować. Istotnym czynnikiem wpływającym na czas niezbędny do realizacji poszczególnych zadań są również stosowane narzędzia wspierające proces organizacji grupy. Istotnym wsparciem są narzędzia automatyzujące proces związany z komunikacją i zbieraniem danych od uczestników grupy, szczególnie w przypadku bardzo licznych grup.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.