Strefa wiedzy

Grupowe zakupy energii – jak zacząć?

11.01.2021

Po uwolnieniu rynku energii elektrycznej w roku 2007 coraz więcej instytucji decyduje się na zorganizowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej. Przetarg można przygotować samemu lub skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, można także kupować energię samodzielnie lub w ramach grupy zakupowej. Niezależnie, którą wersję wybierzemy, o organizacji przetargu musimy pomyśleć odpowiednio wcześnie i dobrze się do niego przygotować. Od czego zacząć?

Wspólne postępowanie przetargowe z innymi podmiotami niesie ze sobą korzyści finansowe w postaci otrzymania lepszej oferty od potencjalnych sprzedawców. Związane jest to jednak także z większym nakładem pracy.

  • W przypadku grupowego zakupu energii należy organizację postępowania rozpocząć od znalezienia członków grupy zakupowej i podpisania z nimi porozumienia. Uczestników  grupy powinniśmy znaleźć w pierwszym kwartale roku, zakładając, że planujemy rozpoczęcie sprzedaży przez wyłonionego w postępowaniu sprzedawcę od początku kolejnego roku.
  • W kolejnym kroku organizator postępowania wraz z uczestnikami grupy powinien podpisać porozumienie, na mocy którego ogłosi wspólne postępowanie.
  • Po podpisaniu porozumienia powinno nastąpić zebranie technicznych danych na temat punktów poboru energii wchodzących do grupy oraz szczegółowych danych dotyczących sposobu rozliczenia, które to powinno zamknąć się do końca drugiego kwartału.
  • Każdy z uczestników grupy powinien mieć zarezerwowane środki finansowe na zakup energii, co powinno być udokumentowane deklaracją finansową. Zebranie deklaracji finansowych powinno zakończyć się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału.
  • Wykonanie powyższych czynności otwiera nam możliwość ogłoszenia postępowania, które powinno nastąpić nie później niż w połowie trzeciego kwartału.

Dotrzymanie tych terminów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania do końca października. Kolejne dwa miesiące pozostają na podpisanie umowy/umów oraz przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Ostatnią kwestią, o której należy pamiętać, jest analiza okresów obowiązywania oraz wypowiedzenie dotychczasowych umów na zakup energii elektrycznej i podjęcie stosownych działań związanych z ich wypowiedzeniem w odpowiednim momencie.

Terminy wykonywania poszczególnych zadań zależą od kilku czynników. Jednym z nich jest liczność grupy oraz poziom przygotowania jej uczestników (głównie w zakresie przygotowania danych o punktach poboru energii). Kolejnym czynnikiem jest fakt, czy grupa organizowana jest po raz pierwszy, czy jest to kolejny przetarg. W przypadku kolejnego przetargu proces zebrania danych powinien trwać krócej z uwagi na fakt, że dane z poprzedniego postępowania należy tylko zaktualizować. Istotnym czynnikiem wpływającym na czas niezbędny do realizacji poszczególnych zadań są również stosowane narzędzia wspierające proces organizacji grupy. Istotnym wsparciem są narzędzia automatyzujące proces związany z komunikacją i zbieraniem danych od uczestników grupy, szczególnie w przypadku bardzo licznych grup.

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.