Strefa wiedzy

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

12.12.2016

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarza. Zobowiązany jest on poinformować tę osobę o:

 • adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
 • celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Od maja 2018 r. oprócz informacji wymienionych powyżej, Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) nakłada na administratora danych nowe wymagania dot. obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przetwarza. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia w momencie zbierania danych od osoby administrator danych będzie zobowiązany do podania także następujących informacji:

 • danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (obecnie ABI), jeśli został powołany,
 • podstawie prawnej zbierania danych,
 • wyjaśnienie usprawiedliwionego celu, jeśli na jego podstawie odbywa się przetwarzanie
 • zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wskazanie podstawy transferu i sposobu wglądu w dokumenty będące podstawą transferu,
 • okresie przechowywania jej danych (lub kryteria jego ustalania),
 • prawie do cofnięcia wyrażonej przez nią zgody,
 • prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO),
 • profilowaniu i automatycznych decyzjach.

Istotne jest, iż informacja ta musi być przekazana w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i prostym językiem, zwłaszcza jeśli kierowana jest do dziecka. Ponadto może być udzielona na piśmie lub elektronicznie.

W sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić także ustnie, pod warunkiem, że innymi sposobami potwierdzi się tożsamość tej osoby.

Patrząc na powyższe wymagania przekazania tak dużej ilości informacji
w formie prostej, zrozumiałej i zwięzłej wydaje się, iż warunek ten nie będzie łatwy do spełnienia.

Autor: Joanna Peryt

 

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.