Strefa wiedzy

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

15.11.2016

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych w stosunku do obowiązującej obecnie Ustawy o ochronie danych osobowych. Dotyczą one m.in. treści zgody na przetwarzanie danych osobowych osób, których dane te dotyczą. Choć w tym przypadku wprowadzone w Rozporządzeniu zmiany są raczej niewielkie.

Zgodnie z definicją Rozporządzenia zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania  potwierdzającego, na podstawie których przyzwala ona na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Z powyższego zapisu wynika, iż zgoda może być odebrana w formie oświadczenia lub wyraźnego działania tej osoby. Odnośnie do pierwszej formy odebrania zgody na przetwarzanie danych od osoby, której dane dotyczą, to jest ona zgodna w tym zakresie z obecną treścią zgody opisaną w ustawie o ochronie danych osobowych. Natomiast wymagania co do drugiej formy zgody zostały opisane w pkt. 32 Preambuły w następujący sposób: Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia (…).

Zatem zgoda musi być wyrażona dobrowolnie, świadomie, poprzez jednoznaczne przyzwolenie osoby na przetwarzanie jej danych osobowych przez dany podmiot. Zarówno ustawodawca unijny, jak i polski nie wskazują, iż zgoda taka musi być udzielona w formie pisemnej.

Rozporządzenie kładzie bardzo duży nacisk na to, by zgoda wyrażona była w konkretnym celu i jeśli ten cel miałby ulec zmianie, to Administrator danych powinien zadbać o to, by osoba wyraziła oddzielną zgodę na każdy z celów przetwarzania danych.

Ponadto na Administratorze danych będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Należy zatem tak zaplanować sposób zbierania zgody, aby w razie skargi czy sporu móc udowodnić fakt jej pozyskania. Dlatego też, w celach dowodowych, warto odebrać taką zgodę na piśmie lub w innej formie umożliwiającej ewentualne udowodnienie pozyskania zgody na  przetwarzanie danych od osoby, której dotyczą.

 

Autor: Joanna Peryt

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.