Strefa wiedzy

Efektywność zakupu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

24.06.2013

Raport z badania przeprowadzonego w współpracy ze związkiem powiatów polskich.


Podstawowe informacje o raporcie:

Data publikacji: czerwiec 2013
Wersja językowa: polska

Format: Raporty dostarczane są w języku polskim w formie pliku .pdf
Cena netto:
4 000 + VAT (23%)

 


CELE PROJEKTU BADAWCZEGO:

 • Zbadanie charakterystyki zakupu energii elektrycznej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).
 • Zebranie informacji na temat korzyści uzyskiwanych przez istniejące grupy zakupowe.
 • Oszacowanie potencjalnych oszczędności, które przyniesie szersze wdrożenie grup zakupowych wśród JST oraz wdrożenia dobrych praktyk zarządzania grupą zakupową.
 • Prognoza liczby nowo tworzonych grup zakupowych i wolumenu zakupów energii elektrycznej.

ZAKRES PREZENTOWANYCH INFORMACJI:

 • Regulacje dotyczące zakupu energii elektrycznej obowiązujące JST.
 • Charakterystyka analizowanej grupy JST.
 • Inwentaryzacja zużywanego wolumenu energii elektrycznej i adekwatnych kosztów zakupu.
 • Oszacowanie łącznych wydatków JST na zakup energii elektrycznej.
 • Analiza penetracji wykorzystania grup zakupowych do nabywania energii elektrycznej oraz ich charakterystyka. Informacje na temat korzyści uzyskiwanych przez istniejące grupy zakupowe.
 • Charakterystyka jednostek nie korzystających dotychczas z grup zakupowych. Plany przeprowadzenia postępowań zakupowych w JST.

KORZYŚCI DLA NABYWCY RAPORTU:

 • Poznanie zjawiska grup zakupowych energii umożliwia zbudowanie skuteczniejszej strategii sprzedaży.
 • Uzyskanie obiektywnej informacji jakie konkretnie korzyści przynoszą grupy zakupowe umożliwia zbudowanie argumentów negocjacyjnych.
 • Prognoza liczby nowych grup zakupowych i wolumenu energii może posłużyć do budowy planu sprzedaży.

Po dodatkowe informacje (ulotka, spis treści, spis wykresów) sięgnij tutaj lub skontaktuj się z nami: info@audytel.pl

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

30.07.2020

Zobacz więcej

Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2020!

Najnowszy raport zawiera m.in.: – Charakterystykę rynku – w tym podaży i popytu, głównych wydarzeń oraz trendów – Omówienie wpływu…

12.05.2020

Zobacz więcej

Najnowsza edycja raportu: „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze”

Niniejszy raport stanowi analizę dostawców usług cloud świadczonych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastracture as a Service (IaaS). Opracowanie…

28.08.2019

Zobacz więcej

Raport telekomunikacyjny – szanse rozwojowe polskiego rynku telekomunikacyjnego w latach 2019-2024

Zachęcamy do składania zamówień najnowszego raportu dot. rynku telekomunikacyjnego oraz jego prognoz na lata 2019-2024. Informujemy, że zawarte w raporcie…

23.08.2019

Zobacz więcej

Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2019!

Najnowszy raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów oraz cen wraz z prognozą ich zmian.

24.05.2019

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.