Strefa wiedzy

Czego się spodziewać od unijnego „nadregulatora”

02.02.2012

Komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku telekomunikacyjnym – luty 2012.

 

W zeszłym miesiącu dokonaliśmy krótkiego przeglądu wydarzeń roku minionego. Teraz zastanówmy się, co będzie się działo w bieżącym roku w unijnej regulacji. Ważymy się na takie przewidywania mimo znanego powiedzonka (przypisywanego a to baseballiście Yogiemu Berra, a to duńskiemu fizykowi Nielsowi Bohrowi, a to kilku innymi mniej znanym postaciom) o tym, jak trudno jest formułować przepowiednie, a zwłaszcza te dotyczące przyszłości. Jednak 11 miesięcy to bardzo bliska przyszłość, a prawdopodobieństwo trafienia jest spore, bo zajrzeliśmy do planu pracy europejskiego organu BEREC na rok 2012.

Pierwszym punktem jest stworzenie bazy danych „poważnych wątpliwości”, jakie miała KE wobec środków zaradczych proponowanych lub stosowanych w krajach członkowskich od wejścia w życie modelu regulacyjnego z 2009 r. Baza wątpliwości, decyzji i stanowisk KE ma posłużyć do analiz – zwłaszcza przypadków, w których widoczne były „bardzo duże różnice między poszczególnymi krajami” (czyżby chodziło o bardzo duże różnice w traktowaniu poszczególnych krajów przez Komisję?).

W czerwcu przestaje obowiązywać unijne rozporządzenie o roamingu międzynarodowym w sieciach komórkowych. Najprawdopodobniej okres jego obowiązywania zostanie przedłużony, a do końca bieżącego roku mają powstać wytyczne dla nowej regulacji roamingowej. Może znajdzie się już w nich cel określony w Europejskiej Agendzie Cyfrowej – zrównanie do 2015 r. cen roamingowych z krajowymi.

Nie jest zbyt ryzykowną prognozą założenie, że BEREC zajmie się sieciami NGN/NGA. Można przewidywać opracowanie raportów o różnych modelach dostępowych, o regulacyjnych środkach zaradczych dla NGA oraz o współinwestowaniu w sieci NGN/NGA przez operatorów zajmujących pozycje znaczące. Szykuje się też nowelizacja stanowiska KE dotyczącego hurtowego dostępu do węzłów oraz do uwolnionej pętli lokalnej.

Nie spodziewamy się rewolucji w sprawach obowiązku świadczenia usługi powszechnej (USO). W ślad za komunikatem KE z listopada 2011 i lipcową rezolucją Parlamentu i Rady Europejskiej BEREC będzie się bowiem tylko „uważnie przyglądał” różnym aspektom USO, natomiast raczej nie będzie się wychylał w sprawie obowiązkowego dostępu szerokopasmowego (po Finlandii został on włączony do USO w Hiszpanii i na Malcie).

Dużo konkretniejsze są plany wspomożenia konsumentów, aby lepiej radzili sobie w gąszczu planów taryfowych. BEREC ma opracować zalecenia na temat przejrzystości ofert, a także wytyczne dotyczące wymagań jakościowych oraz narzędzia pomagające w rozeznaniu się w ofertach oraz w lepszej ocenie rzeczywistych wartości szykości usługi.

Można też obstawiać kontynuację prac nad stawkami MTR i FTR oraz ścieżkami dojścia do symetrii, przygotowaniem przejście na model LRIC oraz analizami stawek terminacji SMS-ów.

Na tapecie są też jednolite reguły ochrony praw konsumentów, udogodnień dla osób niepełnosprawnych, rozstrzygania sporów transgranicznych, a także kwestie nadużyć w wykorzystaniu zasobów numeracyjnych, precyzji oraz pewności informacji lokalizacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do wezwań na numery alarmowe.

W ramach współpracy z Radio Spectrum Policy Group oraz Enisą BEREC zajmować się będzie polityką zarządzania częstotliwościami oraz bezpieczeństwem działania sieci.

„Nadregulator” ma też odrobić zaległości z 2011 – raporty o mechanizmach promocji dostępu szerokopasmowego, o dostępie do usług o taryfach specjalnych (obniżonych i podwyższonych), o transgranicznym dostępie do zaawansowanych usług biznesowych.

Jeden punkt naszych przewidywań sprawdzi się na pewno: zwiększy się ruch regulatorów na trasie Bruksela-Ryga (siedziba BEREC).

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.