Strefa wiedzy

Co dalej z SIIS?

24.02.2014

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (luty 2014)

Za miesiąc (31 marca) mija termin złożenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych danych na temat posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej w 2013 r., które to informacje zasilą System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Niestety ze względu na trwające jeszcze prace nad rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji, SIIS działa jedynie w wersji testowej. Tak wiec na wypełnienie obowiązku informacyjnego, o ile system będzie działał poprawnie, przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli niespełna miesiąc. Biorąc pod uwagę złożoność oraz skalę sieci największych polskich operatorów, czasu będzie niewiele.

Przedłużające się procedury w MAiC sprzyjają pytaniom, czy SIIS jest w ogóle potrzebny i czy przyczynia się do rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce? Urząd Komunikacji Elektronicznej twierdzi że tak. Dane z SIIS były wykorzystywane przez przedstawicieli prawie wszystkich Urzędów Marszałkowskich realizujących projekty w ramach RPO. Zebrane informacje były wykorzystywane przez UKE w procesie kwalifikacji do dofinansowania projektów związanych z budową sieci szerokopasmowych ze środków publicznych.

Dopóki jednak sami przedsiębiorcy nie odczują korzyści z przekazywania szczegółowych danych na temat własnej infrastruktury, głosy narzekania raczej nie umilkną. Potencjalne korzyści są dwie: pierwsza dotyczy uzyskiwania informacji o istniejącej infrastrukturze pasywnej należącej do innych podmiotów. Szczególnie cenna może być dla operatorów informacja o infrastrukturze fizycznej operatów sieci działających w innych niż telekomunikacja sektorach gospodarki, m.in. operatorów sieci energetycznych, gazowych, oświetlenia publicznego, ogrzewania, wodociągowych w tym usuwania ścieków, oraz usług transportowych obejmujących linie kolejowe, drogi, porty i porty lotnicze. Według ocen Analysis Mason dla Komisji Europejskiej, wykorzystywanie istniejącej infrastruktury pasywnej zamiast budowy nowej oznacza oszczędności przy budowie sieci rzędu 30-60%.

Drugim argumentem na przekonanie malkontentów może być ułatwienie realizacji obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dzięki wykorzystaniu danych zgromadzonych w SIIS, szczególnie w zakresie przestarzałych formularzy informacyjnych. Środowisko telekomunikacyjne widzi tu realne oszczędności w kosztach funkcjonowania działów współpracy z regulatorem, co przejawiło się kilku oficjalnych stanowiskach PIIT oraz KIGEIT. Problem robi się o tyle coraz bardziej istotny, iż Komisja Europejska wymaga coraz dokładniejszych danych, które są potrzebne do weryfikacji postępów realizacji celów Agendy Cyfrowej. Dane z SIIS można by także wykorzystać na potrzeby GUS, sprawozdawczości dotyczącej obronności państwa oraz różnorodnych analiz regulacyjnych prowadzonych przez UKE.

Po trzech latach doświadczeń operatorów oraz UKE dane w SIIS mają coraz lepszą jakość. Tegoroczna edycja raportowania przyniesie jeszcze lepsze przybliżenie stanu infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Wysiłek należałoby teraz włożyć w ich jak najlepsze wykorzystanie.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.