Strefa wiedzy

Co dalej z SIIS?

24.02.2014

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (luty 2014)

Za miesiąc (31 marca) mija termin złożenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych danych na temat posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej w 2013 r., które to informacje zasilą System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Niestety ze względu na trwające jeszcze prace nad rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji, SIIS działa jedynie w wersji testowej. Tak wiec na wypełnienie obowiązku informacyjnego, o ile system będzie działał poprawnie, przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli niespełna miesiąc. Biorąc pod uwagę złożoność oraz skalę sieci największych polskich operatorów, czasu będzie niewiele.

Przedłużające się procedury w MAiC sprzyjają pytaniom, czy SIIS jest w ogóle potrzebny i czy przyczynia się do rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce? Urząd Komunikacji Elektronicznej twierdzi że tak. Dane z SIIS były wykorzystywane przez przedstawicieli prawie wszystkich Urzędów Marszałkowskich realizujących projekty w ramach RPO. Zebrane informacje były wykorzystywane przez UKE w procesie kwalifikacji do dofinansowania projektów związanych z budową sieci szerokopasmowych ze środków publicznych.

Dopóki jednak sami przedsiębiorcy nie odczują korzyści z przekazywania szczegółowych danych na temat własnej infrastruktury, głosy narzekania raczej nie umilkną. Potencjalne korzyści są dwie: pierwsza dotyczy uzyskiwania informacji o istniejącej infrastrukturze pasywnej należącej do innych podmiotów. Szczególnie cenna może być dla operatorów informacja o infrastrukturze fizycznej operatów sieci działających w innych niż telekomunikacja sektorach gospodarki, m.in. operatorów sieci energetycznych, gazowych, oświetlenia publicznego, ogrzewania, wodociągowych w tym usuwania ścieków, oraz usług transportowych obejmujących linie kolejowe, drogi, porty i porty lotnicze. Według ocen Analysis Mason dla Komisji Europejskiej, wykorzystywanie istniejącej infrastruktury pasywnej zamiast budowy nowej oznacza oszczędności przy budowie sieci rzędu 30-60%.

Drugim argumentem na przekonanie malkontentów może być ułatwienie realizacji obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dzięki wykorzystaniu danych zgromadzonych w SIIS, szczególnie w zakresie przestarzałych formularzy informacyjnych. Środowisko telekomunikacyjne widzi tu realne oszczędności w kosztach funkcjonowania działów współpracy z regulatorem, co przejawiło się kilku oficjalnych stanowiskach PIIT oraz KIGEIT. Problem robi się o tyle coraz bardziej istotny, iż Komisja Europejska wymaga coraz dokładniejszych danych, które są potrzebne do weryfikacji postępów realizacji celów Agendy Cyfrowej. Dane z SIIS można by także wykorzystać na potrzeby GUS, sprawozdawczości dotyczącej obronności państwa oraz różnorodnych analiz regulacyjnych prowadzonych przez UKE.

Po trzech latach doświadczeń operatorów oraz UKE dane w SIIS mają coraz lepszą jakość. Tegoroczna edycja raportowania przyniesie jeszcze lepsze przybliżenie stanu infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Wysiłek należałoby teraz włożyć w ich jak najlepsze wykorzystanie.

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.