Strefa wiedzy

Chmura trafia pod strzechy

30.10.2013

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (październik 2013)

Rozwiązania chmurowe przestają być postrzegane przez polskie firmy jako niebezpieczna ekstrawagancja. Według sondażu firmy VMware przeprowadzonego w czerwcu b.r. 23% firm działających w Polsce poważnie rozważa możliwość przechowywania swoich danych poza własnymi serwerami.

W kwietniu b.r. własne usługi w chmurze dla firm mikro i małych zaoferowała T-Mobile, a we wrześniu Orange. I nie były to tylko najprostsze rozwiązania typu powierzchnia dyskowa, ale także bardziej zaawansowane usługi dedykowane działalności e-commerce (sklep internetowy, CMS, oprogramowanie finansowo-księgowe). Wcześniej z bogatą ofertą, dedykowaną raczej dla dużych firm oraz tych z bardziej zaawansowanymi potrzebami, na rynku pojawili się tacy dostawcy jak Comarch, Onet, Beyond, ATM, GTS, Octawave czy Atende. Wśród innowacyjnych rozwiązań, które znalazły się w ich portfolio znalazły się m.in. udostępnianie infrastruktury (Infrastructure as a Service) rozliczanej na godziny czy udostępnianie rozwiązań zunifikowanej komunikacji (Unified Communications as a Service)

Potencjał chmury i jej nieodwracalne zadomowienie się w systemach informatycznych zauważyła także Komisja Europejska. Już we wrześniu 2012 Komisja ogłosiła strategię w zakresie usług świadczonych modelu cloud. Dokument zakłada, że nowy rynek wygeneruje w Unii Europejskiej 2,5 mln nowych miejsc pracy oraz zwiększy PKB UE średnio o 1%, co daje niebagatelną kwotę 160 mld EUR rocznie. KE w swojej strategii podaje wyniki badań, według których 80% organizacji, które zaczynają korzystać z chmury obliczeniowej, osiąga oszczędności kosztów na poziomie co najmniej 10-20%. Idąc za ciosem pod koniec października b.r. Komisja utworzyła grupę ekspertów, która ma opracować bezpieczne i sprawiedliwe warunki umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej.

Oprócz sektora przedsiębiorstw rozwiązania cloud’owe trafiają także do administracji publicznej i samorządowej. Już w ubiegłym roku w Opolu Urząd Miasta postanowił wybudować chmurową platformę na potrzeby miasta i jego 70 jednostek organizacyjnych. Projekt nosi nazwę „E-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-Usług publicznych” (wartość projektu wyniosła 2,9 mln zł). We wrześniu b.r. GTS Poland podpisał kontrakt z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na uruchomienie wirtualnego centrum danych – prywatnej chmury. Największym obecnie prowadzonym projektem administracji publicznej jest chmura obliczeniowa Ministerstwa Finansów, zbudowana w CPD w Radomiu, będzie kosztowała łącznie 76 mln zł. Proces budowy infrastruktury i migracji systemów ma się zakończyć do końca 2013 r.

Czy jednak potencjalni klienci korporacyjni są już gotowi, mentalnie i organizacyjnie, na przejście z modelu własnych zasobów IT na model chmurowy? Audytel rozpoczyna właśnie w tej sprawie szeroko zakrojone badanie wśród największych polskich przedsiębiorstw. Wyniki będą znane już w grudniu.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.