Strefa wiedzy

Chmura trafia pod strzechy

30.10.2013

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (październik 2013)

Rozwiązania chmurowe przestają być postrzegane przez polskie firmy jako niebezpieczna ekstrawagancja. Według sondażu firmy VMware przeprowadzonego w czerwcu b.r. 23% firm działających w Polsce poważnie rozważa możliwość przechowywania swoich danych poza własnymi serwerami.

W kwietniu b.r. własne usługi w chmurze dla firm mikro i małych zaoferowała T-Mobile, a we wrześniu Orange. I nie były to tylko najprostsze rozwiązania typu powierzchnia dyskowa, ale także bardziej zaawansowane usługi dedykowane działalności e-commerce (sklep internetowy, CMS, oprogramowanie finansowo-księgowe). Wcześniej z bogatą ofertą, dedykowaną raczej dla dużych firm oraz tych z bardziej zaawansowanymi potrzebami, na rynku pojawili się tacy dostawcy jak Comarch, Onet, Beyond, ATM, GTS, Octawave czy Atende. Wśród innowacyjnych rozwiązań, które znalazły się w ich portfolio znalazły się m.in. udostępnianie infrastruktury (Infrastructure as a Service) rozliczanej na godziny czy udostępnianie rozwiązań zunifikowanej komunikacji (Unified Communications as a Service)

Potencjał chmury i jej nieodwracalne zadomowienie się w systemach informatycznych zauważyła także Komisja Europejska. Już we wrześniu 2012 Komisja ogłosiła strategię w zakresie usług świadczonych modelu cloud. Dokument zakłada, że nowy rynek wygeneruje w Unii Europejskiej 2,5 mln nowych miejsc pracy oraz zwiększy PKB UE średnio o 1%, co daje niebagatelną kwotę 160 mld EUR rocznie. KE w swojej strategii podaje wyniki badań, według których 80% organizacji, które zaczynają korzystać z chmury obliczeniowej, osiąga oszczędności kosztów na poziomie co najmniej 10-20%. Idąc za ciosem pod koniec października b.r. Komisja utworzyła grupę ekspertów, która ma opracować bezpieczne i sprawiedliwe warunki umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej.

Oprócz sektora przedsiębiorstw rozwiązania cloud’owe trafiają także do administracji publicznej i samorządowej. Już w ubiegłym roku w Opolu Urząd Miasta postanowił wybudować chmurową platformę na potrzeby miasta i jego 70 jednostek organizacyjnych. Projekt nosi nazwę „E-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-Usług publicznych” (wartość projektu wyniosła 2,9 mln zł). We wrześniu b.r. GTS Poland podpisał kontrakt z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na uruchomienie wirtualnego centrum danych – prywatnej chmury. Największym obecnie prowadzonym projektem administracji publicznej jest chmura obliczeniowa Ministerstwa Finansów, zbudowana w CPD w Radomiu, będzie kosztowała łącznie 76 mln zł. Proces budowy infrastruktury i migracji systemów ma się zakończyć do końca 2013 r.

Czy jednak potencjalni klienci korporacyjni są już gotowi, mentalnie i organizacyjnie, na przejście z modelu własnych zasobów IT na model chmurowy? Audytel rozpoczyna właśnie w tej sprawie szeroko zakrojone badanie wśród największych polskich przedsiębiorstw. Wyniki będą znane już w grudniu.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.