Strefa wiedzy

Audytel wraz Instytutem Łączności doradzają Prezesowi UKE

13.07.2009

Audytel wraz z Instytutem Łączności przygotował na zlecenie Prezesa UKE propozycję rozstrzygnięcia sporu z zakresu wymiany ruchu IP

W związku z toczącym się z wniosku Netii S.A. postępowaniem administracyjnym o rozstrzygnięcie sporu z zakresu wymiany ruchu IP pomiędzy Netią S.A. a Telekomunikacją Polską S.A., Prezes UKE przedstawił do konsultacji projekt rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Propozycja rozstrzygnięcia została opracowana przez konsorcjum Audytel S.A. oraz Instytut Łączności.

 

Opracowanie składa się z analizy zawierającej uwarunkowana techniczne i ekonomiczne związane z usługą wymiany ruchu IP oraz z części praktycznej – propozycji rozstrzygnięcia sporu w formie całościowej umowy regulującej stosunki pomiędzy operatorami w zakresie usługi wymiany ruchu IP wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań.

Szczegółowy raport będący uzasadnieniem rekomendowanych działań Prezesa UKE znajduje się na stronach UKE:

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=4387&layout=3&page=text

 

Więcej informacji: Emil Konarzewski, tel (22) 537 50 50

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

30.07.2020

Zobacz więcej

Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2020!

Najnowszy raport zawiera m.in.: – Charakterystykę rynku – w tym podaży i popytu, głównych wydarzeń oraz trendów – Omówienie wpływu…

12.05.2020

Zobacz więcej

Najnowsza edycja raportu: „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze”

Niniejszy raport stanowi analizę dostawców usług cloud świadczonych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastracture as a Service (IaaS). Opracowanie…

28.08.2019

Zobacz więcej

Raport telekomunikacyjny – szanse rozwojowe polskiego rynku telekomunikacyjnego w latach 2019-2024

Zachęcamy do składania zamówień najnowszego raportu dot. rynku telekomunikacyjnego oraz jego prognoz na lata 2019-2024. Informujemy, że zawarte w raporcie…

23.08.2019

Zobacz więcej

Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2019!

Najnowszy raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów oraz cen wraz z prognozą ich zmian.

24.05.2019

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.