Akademia Efektywności Energetycznej

Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów bez żadnych opłat!

 • ponad 600 mln zł

  zaoszczędzonych dla naszych Klientów w zakresie efektywnego wykorzystania infrastruktury IT i energii

 • 50 000 m2

  zarządzanych powierzchni magazynowych

 • 1500 GWh energii elektrycznej

  zakupionych w ramach grup zakupowych

 • 1970 pracowników

  przeszkolonych z bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Każda większa firma pracuje dla zysków: swoich i otoczenia. Aby żyć w pełnej symbiozie ze środowiskiem, działania muszą uwzględniać prawo krajowe, które wpływa na coraz szerszy obszar funkcjonowania przedsiębiorców. Jednym z takich aktów jest Ustawa o efektywności energetycznej, zaktualizowana w maju 2016 roku.

W ramach działań Europy na rzecz efektywności energetycznej do współpracy włączono również polskie przedsiębiorstwa, które posiadają obrót powyżej 50 mln Euro lub zatrudniają co najmniej 250 pracowników.

Ważne, aby dokładnie zrozumieć swoje obowiązki i umiejętnie się z nich wywiązać. Aby nie ryzykować ich realizacji bez wystarczającego przygotowania, skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów. Przygotowaliśmy serię artykułów pomocnych w rozwiązaniu kluczowych kwestii audytu efektywności energetycznej.

Dołącz do naszej Akademii!


Co zyskasz dzięki naszej inicjatywie?

 • 1 raz w miesiącu otrzymasz artykuł opracowany przez naszych ekspertów
 • zaraz po rejestracji otrzymasz bezpłatnie Kalkulator nośników energii
 • dowiesz się jak prawidłowo wykonać przegląd zużycia energii, wyciągnąć wnioski po audycie energetycznym, a także oszczędzić energię
 • poznasz nasze doświadczenia z projektów przeprowadzonych u dotychczasowych klientów
 • porównasz swoje wyniki z firmami uznawanymi za liderów rynku
 • zyskasz ciekawe informacje i artykuły gotowe do przekazania pracownikom

Dołącz do Akademii Efektywności Energetycznej!

Skorzystaj z naszych doświadczeń bez ponoszenia kosztów!

Administratorem Twoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, w celu przesyłania artykułów albo informacji handlowych jest Audytel S.A. z siedzibą w Warszawie 00- 546, ul. ks. I. Skorupki 5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Przykładowe treści naszych opracowań

Jakie kroki powinien wykonać duży przedsiębiorca w świetle Ustawy o efektywności energetycznej?

 • Realizacja jednego z poniższych zadań w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (1. października 2016 r.):
  • wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa (art. 36 ust. 1 u.e.e),
  • wdrożyć system zarządzania energią ISO 50001 (art. 36 ust. 2 pkt 1 u.e.e),
  • wdrożyć system zarządzania środowiskiem ISO 14001 / EMAS (art. 36 ust. 2 pkt 2 u.e.e).
 • Zawiadomienie Prezesa URE o wykonaniu zadania w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.
 • Pamiętaj! Audytu nie może wykonywać osoba odpowiedzialna za dany obszar w firmie. Przeprowadza go ekspert przedsiębiorcy, niezaangażowany bezpośrednio w działania podlegające audytowi lub podmiot niezależny posiadający kompetencje w tej dziedzinie.

Co powinno się znaleźć w zawiadomieniu prezesa URE?

 • aktualne, reprezentatywne, mierzone i możliwe do zidentyfikowania dane dotyczące zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowanie na moc;
 • przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
 • informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa;
 • analizę kosztową w cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych prezentując oszczędności energii w dłuższym okresie (często myloną z okresem zwrotu nakładów), wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Perspektywiczne scenariusze:

 • BRAK audytu efektywności energetycznej do 1 października 2017 r.: Podlega karze w wysokości nie wyższej, niż 5% wartości przychodu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, z zastrzeżeniem, że przy ustaleniu wysokości kary Prezes URE uwzględnia zakres dokonanych naruszeń, ich powtarzalność oraz możliwości finansowe ukaranego.
 • Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej do 1 października 2017 r.: Wdrożenie planu działań na podstawie wniosków z audytu oraz kontrola ich realizacji.
 • Powtarzanie audytu co 4 lata: Kontrola zakresu audytu oraz rezultatów podjętych inicjatyw.

Przykład w ramach audytu energetycznego transportu

Kwestie do ustalenia:

 • Opis wykonywanych tras i polityka planowania;
 • Skład floty: zestawienie wszystkich dostępnych pojazdów wraz z wiekiem i cechami technicznymi;
 • Szkolenia kierowców i udokumentowane wyniki;
 • Pomiary zużycia paliwa;
 • Przebiegi i czasy pracy pojazdów;
 • Dane dotyczące towarów i pasażerów w czasie;
 • Listy utrzymania, listy serwisowe i listy kontrolne, zapisy dotyczące przeglądów.

Rozwiązania dla oszczędności energii w firmie:

 • Wdrożenie menadżera floty;
 • Wdrożenie telematyki;
 • Decyzje o formie własności kapitału, wpływając pośrednio na liczbę realizowanych projektów.