Strefa wiedzy

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

21.03.2017

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na znaczenie takich czynników, jak: jakość (kompletność) dostępnej bazy danych o sprzedaży, towarach oraz dostawcach; przepływ informacji pomiędzy działami operacyjnymi i działami związanymi ze sprzedażą, zastosowane narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie zamówieniami oraz zapasami.

W tej części przedstawiamy nasze podejście stosowane przy wspieraniu i optymalizacji zarządzania zapasami w firmie.

Zarządzanie zamówieniami jest procesem złożonym. Wymaga spełnienia, co najmniej kilku podstawowych warunków, (które omówiliśmy w poprzedniej części artykułu) aby mogło być skutecznie realizowane.

Przystępując do współpracy z Klientem proponujemy  na wstępie dokonanie przeglądu i oceny procesu zarządzania zamówieniami, od momentu powstania potrzeby zakupowej do momentu złożenia zamówienia u dostawcy. Przeprowadzenie takiej oceny pozwala na postawienie diagnozy i sformułowanie rekomendacji odnośnie niezbędnych zmian w systemie.

Na wstępie pytamy o organizację całego procesu oraz jego usytuowanie w strukturze  firmy. Analizujemy jak wygląda współpraca i wymiana informacji pomiędzy działami operacyjnymi zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w proces zarządzania zamówieniami (zakupy, sprzedaż, marketing). Pytamy o politykę firmy odnośnie zapasów, czy jest ona w jakiś sposób sformalizowana, czy są przyjęte, określone poziomy obsługi klienta (SLA) dla poszczególnych grup, pozycji asortymentowych . Ważnym elementem procesu jest system raportowania. Sprawdzamy czy są tworzone cykliczne raporty dotyczące zarządzania zapasami, jeżeli tak to, co zawierają i jakie komórki/osoby w firmie mają do nich dostęp, kto i w jakim gronie je analizuje, czy analizy odbywają się w usystematyzowany, cykliczny sposób.

Następnie sprawdzamy i oceniamy jakość i kompletność danych wykorzystywanych w procesie zarządzania zamówieniami.  Jak już wspomniano wcześniej, do prognozowania popytu, niezbędne są dane o dziennej sprzedaży poszczególnych asortymentów za okres minimum jednego roku. Ponadto, w bazie danych powinny być oznaczone okresy promocji, wyprzedaży oraz wszelkie inne akcje oddziaływujące na poziom sprzedaży.

Zwracamy uwagę na dostępność w systemie danych i parametrów logistycznych dotyczących towarów i dostawców, niezbędnych do automatyzacji procesu zamawiania. W swojej praktyce często spotykamy się z sytuacjami braku lub niekompletności tych danych w systemie Klienta, co ma zwykle negatywny wpływ na funkcjonowanie procesu i zwiększa jego pracochłonność. Uzupełnienie brakujących danych jest jednym z pierwszych zadań, które musi wykonać Klient chcąc zoptymalizować swój system zarządzania zamówieniami.

Istotnym elementem wstępnej oceny procesu zarządzania zamówieniami jest analiza zapasów. Najczęściej analizujemy dane za okres od jednego roku do trzech lat. W analizie wykorzystujemy klasyfikację ABC towarów będących w obrocie towarowym oraz wskaźniki rotacji dla poszczególnych asortymentów i kategorii. Analiza zapasów pozwala precyzyjnie ocenić skuteczność i prawidłowość zarządzania zamówieniami oraz wyciągnąć wnioski odnośnie niezbędnych zmian.

Kolejnym elementem podlegającym analizie są narzędzia informatyczne, wykorzystywane w procesie zarządzania zamówieniami. Z naszych doświadczeń wynika, że wiele firm w dalszym ciągu wykorzystuje rozwiązania oparte na oprogramowaniu klasy ERP, które z założenia nie jest oprogramowaniem do planowania poziomu zapasów. Nieuwzględnienie dynamiki sprzedaży i arbitralne, statyczne określenie poziomu bezpieczeństwa skutkuje zwykle zawyżonym zapasem lub brakami towarowymi.

W oparciu o wynik przeprowadzonej wstępnej analizy opracowujemy rekomendacje zmian w procesach i przepływie informacji. Szacujemy również możliwości  wdrożenia dedykowanej usługi efektywnego zarządzania zapasami.

Decydując się na wdrożenie, Klient uzyskuje wsparcie naszego doświadczonego eksperta, zapewniamy również dostęp do wysokiej klasy narzędzi IT, zawierających zaawansowane algorytmy matematyczne do prognozowania. Gwarantujemy pełne dostosowanie wdrażanych zmian do specyfiki oraz wymagań Klienta.

Autor: Andrzej Dąbrowski

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej

Program poprawy efektywności transportu – CASE STUDY

W okresie od lipca 2013 do października 2015 wdrożony został program poprawy efektywności transportu dystrybucyjnego w firmie Durasan. Celem działania…

01.12.2015

Zobacz więcej

Spokojnie, to tylko …GIODO

Jak nie wpaść w panikę przed kontrolą?  Już 25 listopada eksperci Audytela przeprowadzą szkolenie dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Otwartych Funduszy…

10.11.2015

Zobacz więcej

Wdrożenie systemu telefonii IP – case study

Obserwując aktualnie panujące trendy w zakresie rozwoju systemów zunifikowanej komunikacji oraz widząc potrzebę ograniczenia kosztów połączeń telefonicznych Klient firmy Audytel…

05.11.2015

Zobacz więcej

Big Data bez ściemy

Stało się, to już oficjalne: Big Data została w sierpniu 2015 roku oficjalnie zdjęta przez firmę Gartner ze słynnego wykresu krzywej…

03.11.2015

Zobacz więcej

Jak podejść do wdrożenia Wytycznych IT – został już tylko rok…

Wzrost znaczenia technologii informacyjnej dla działalności przedsiębiorstw i instytucji, jak również duża liczba przykładów spektakularnych porażek w dziedzinie bezpieczeństwa, sprawia,…

08.10.2015

Zobacz więcej

6 wskazówek do poprawy efektywności zarządzania

Jeśli w Twojej organizacji główną bolączką jest brak czasu i chroniczny nadmiar obowiązków koniecznie przeczytaj ten artykuł. Gwarantujemy, iż możliwa…

01.10.2015

Zobacz więcej

Wyhaczyć chmurę

Polski rynek rozwiązań chmurowych, pomimo dość głośnych zapowiedzi i dużego zainteresowania mediów, wciąż znajduje się w powijakach i nie może…

26.08.2015

Zobacz więcej

Porównanie międzynarodowe cen usług serwerów wirtualnych (VPS)

W przypadku usług VPS porównanie cen jest trudne do wykonania. Stosowanie różnych platform sprzętowych, różnych konfiguracji sprzętu oraz indywidualnego podejścia…

10.08.2015

Zobacz więcej

Sprawdź czym zajmują się managerowie ds. transportu w Twojej firmie

Coraz bardziej wyśrubowane oczekiwania co do jakości, sprawiają że proces transportowy buduje przewagę konkurencyjną firmy handlowej. Według posiadanych przez nas…

21.07.2015

Zobacz więcej

Trendy na polskim rynku cloud

Rynek usług cloud w Polsce jest stosunkowo młody i nie doczekał się jeszcze pełnych, systematycznych programów badawczych. Kilka publikacji, jakie…

09.07.2015

Zobacz więcej

Newsletter

Zapisz się do newslettera i odbierz bonus. Jedna z publikacji do pobrania.