Informatyka i Telekomunikacja

img-info-2

Doradztwo logistyczne

img-info-4

Zarządzanie Energią

img-info-1

Bezpieczeństwo informacji

img-info-3

Monitoring poprawności naliczania opłat

Opis usługi:

Oferujemy usługę outsourcingu rozliczeń i kontroli kosztów usług teleinformatycznych będącego najbardziej efektywną formą kontroli opłat za usługi telekomunikacyjne.

Niemal każdy prowadzony przez nas projekt ujawnia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozliczeniach z operatorami, przy czym w znakomitej większości przypadków (ponad 90%) są to zawyżenia rachunków na niekorzyść abonentów.

Analiza poprawności naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne w większych organizacjach wymaga specjalistycznej wiedzy merytorycznej i dostępu do zaawansowanych narzędzi analitycznych, które pozwalają na szybkie sprawdzenie milionów rekordów danych bilingowych (CDR), z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań taryf, promocji i specjalnych warunków kontraktowych stosowanych przez operatorów. Analizie mogą być poddawane rozliczenia za usługi głosowe (stacjonarne i mobilne) oraz za usługi transmisji danych i Internet.

Co zyskujesz?

  • Comiesięczną kontrolę poprawności naliczania kosztów w fakturach wystawianych przez dostawców usług telekomunikacyjnych,
  • Przejęcie odpowiedzialności za składanie pism reklamacyjnych za niesłusznie naliczone opłaty oraz obsługa procesu reklamacyjnego, aż do momentu odzyskania przez Klienta nadpłaconej kwoty,
  • Rozbicie kosztów faktur za usługi telekomunikacyjne/ teleinformatyczne na miejsca powstawania kosztów (MPK),
  • Rozliczenia przyznanych pracownikom limitów telefonii komórkowej,
  • Sporządzane na życzenie raporty ad hoc dotyczące różnych aspektów wykorzystywania usług telekomunikacyjnych.

Przykładowe realizacje:

Outsourcing obsługi procesów biznesowych z obszaru telekomunikacji

Dla dużej instytucji finansowej zatrudniającej kilka tysięcy osób w wielu oddziałach i placówkach w całej Polsce z powodzeniem świadczymy usługę outsourcingu procesów biznesowych w zakresie bieżącej kontroli i rozliczania faktur za usługi telekomunikacyjne. Nasi audytorzy dokonują okresowego sprawdzenia poprawności naliczonych rabatów, upustów oraz zgodności taryfikacji z podpisanymi umowami. Ponadto stały monitoring kosztów usług umożliwia identyfikację niewykorzystywanych zasobów, co dodatkowo prowadzi do optymalizacji kosztów. Bierzemy również udział w procesie zmian w strukturze usług nabywanych przez Klienta, łącznie z fazą negocjowania warunków handlowych.

W efekcie naszych prac:

  • W okresie ostatnich pięciu lat suma odzyskanych kosztów wyniosła prawie 1 milion zł netto.
  • Zwroty kosztów od pracowników, którzy bez uzasadnienia przekraczali przyznane im limity, wyniosły 150 tys. zł netto.
  • Szybki dostęp do bieżących informacji kosztowych w różnych przekrojach oraz znaczne ułatwienie w planowaniu budżetu na przyszłe lata.

Zapytaj o ofertę:

Marcin Jastrzębski

22 537 50 62


Newsletter

Zapisz się do newslettera i odbierz bonus. Jedna z publikacji do pobrania.


Linkedin