Informatyka i Telekomunikacja

img-info-2

Doradztwo logistyczne

img-info-4

Zarządzanie Energią

img-info-1

Bezpieczeństwo informacji

img-info-3

Analiza ryzyka

Opis usługi:

Oferujemy podejście do analizy ryzyka IT stosowane w normie ISO 27005. Pierwszym etapem usługi jest inwentaryzacja aktywów informacyjnych. Następnie przeprowadzamy identyfikację składników aktywów oraz określamy podatności i zagrożenia dla wszystkich składników. W dalszej kolejności analizujemy ocenę wpływu danego zagrożenia na podatności, w zgodzie z przyjętą metodyką oraz określamy prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia. Ostatecznie klasyfikacja ryzyka to wypadkowa prawdopodobieństwa i wpływu.

ryzyka

Przykładowa tabela klasyfikacji ryzyka, rozumianego jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu (skutków) zdarzenia.

Analiza ryzyka IT ma na celu przede wszystkim identyfikację zagrożeń dla infrastruktury IT wykonywaną w celu zbudowania lub zwiększenia stanu świadomości dotyczącej bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jej prawidłowe wykonanie pozwala na oszacowanie potencjalnych strat związanych z naruszeniem bezpieczeństwa oraz ustalenie obszarów najbardziej zagrożonych i przyjęcie priorytetów działania. Służy do podejmowanie decyzji w zakresie przeciwdziałania ryzyku, a także do świadomego zarządzania ryzykiem w formie: ograniczania, unikania, transferu lub akceptacji ryzyka. W wyniku przeprowadzonej analizy możliwe jest zaproponowanie kierownictwu rozsądnych decyzji wraz z racjonalnym budżetem. Analiza ryzyka jest jednym z głównych narzędzi do zarządzania ryzykiem IT.

Co zyskujesz?

  • Bazę do zarządzania ryzykiem IT,
  • Zdefiniowanie obszarów krytycznych ze względu na bezpieczeństwo IT,
  • Pomoc w zidentyfikowaniu zagrożenia oraz jego przyczyny,
  • Podstawę do podejmowania decyzji o wprowadzanych zabezpieczeniach,
  • Systematykę procesu oceny bezpieczeństwa IT,
  • Wypełnienie obowiązkowych działań wynikających z rozporządzenia KRI.

Zapytaj o ofertę:

Daria Worgut-Jagnieża

22 537 50 55


Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


Linkedin