Informatyka i Telekomunikacja

img-info-2

Doradztwo logistyczne

img-info-4

Zarządzanie Energią

img-info-1

Bezpieczeństwo informacji

img-info-3

Outsourcing ABI/IOD/DPO

Opis usługi:

W ramach usługi przekazujemy do dyspozycji Klienta kompetentnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Ochrony Danych , z ang. Data Protection Officer (jest to nazwa tej funkcji, która będzie stosowana po maju 2018 r, kiedy to wejdzie w życie ogólne Rozporządzenie o ochronie danych). Nasz specjalista jako ABI czy IOD będzie realizował swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zapewni niezastąpioną pomoc m.in. w podpisywaniu umów powierzenia danych, obsłudze skarg, formułowaniu klauzul zgody, regulaminów konkursów.

Nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych z 2015 roku, oprócz wprowadzenia dowolności w kwestii powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dołożyła ABI-m dodatkowych zadań jak prowadzenie rejestru zbiorów danych czy przeprowadzenia obowiązkowych okresowych sprawdzeń zgodności i ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od maja 2018 roku pod rządami ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych zakres obowiązków już Inspektora Ochrony Danych zostanie rozszerzony o pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane przetwarza firma oraz udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.

Co zyskujesz?

  • Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych (za wyjątkiem danych szczególnie chronionych, do maja 2018 r.).
  • Udział doświadczonego konsultanta w procesach decyzyjnych i oceny ryzyka dotyczących danych osobowych.
  • Zapewnienie odpowiednich szkoleń pracownikom przetwarzającym dane osobowe.
  • Obniżenie kosztów w porównaniu z zatrudnieniem wykwalifikowanej osoby na etacie.

Przykładowe realizacje:

Outsourcing ABI w firmie z branży farmaceutycznej

Na zlecenie Klienta – firmy farmaceutycznej przetwarzającej dużą ilość danych wrażliwych przejęliśmy funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Obok realizacji bieżących zadań kontrolnych i prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w imieniu Klienta prowadzimy korespondencje z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawie rejestracji zbiorów oraz skarg i zapytań wnoszonych w związku z przetwarzaniem danych przez Klienta.

Usługa swoim zakresem obejmuje również doradztwo w procesie zawierania umów powierzenia przetwarzania oraz prowadzenie szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych. W związku z dynamicznym rozwojem form opieki nad klientami realizacja obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji wymaga dokonywania analiz i opiniowania nowych inicjatyw, a następnie opracowywania pomocnych przy wdrożeniu dokumentów i procedur.

Zapytaj o ofertę:

Daria Worgut-Jagnieża

22 537 50 55


Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


Linkedin