Informatyka i Telekomunikacja

img-info-2

Doradztwo logistyczne

img-info-4

Zarządzanie Energią

img-info-1

Bezpieczeństwo informacji

img-info-3

Outsourcing ABI

Opis usługi:

W ramach usługi przekazujemy do dyspozycji Klienta kompetentnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który będzie realizował swoje obowiązki ustawowe oraz zapewni niezastąpioną pomoc m.in. w podpisywaniu umów powierzenia danych, obsłudze skarg, formułowaniu klauzul zgody, regulaminów konkursów.

Mimo nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie z początkiem 2015 roku, sprawy ochrony prywatności wciąż budzą wiele wątpliwości. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym przedsiębiorcy będący Administratorami Danych Osobowych (ADO), nie mają już obowiązku powoływania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, lecz ciąży wtedy na nich szereg obowiązków, a także odpowiedzialność finansowa za ewentualne naruszenia. Do obowiązków Zarządu w przypadku niepowołania ABI należy: szkolenie pracowników, zgłaszanie zbiorów danych, reagowanie na incydenty, obsługa skarg, prowadzenie dokumentacji, kontrola bezpieczeństwa, audytowanie systemów informatycznych.

Co zyskujesz?

  • Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych (za wyjątkiem danych szczególnie chronionych).
  • Zwolnienie z odpowiedzialności za nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych.
  • Zapewnienie odpowiednich szkoleń pracownikom przetwarzającym dane osobowe.
  • Obniżenie kosztów w porównaniu z zatrudnieniem wykwalifikowanej osoby na etacie

Przykładowe realizacje:

Outsourcing ABI w firmie z branży farmaceutycznej

Na zlecenie Klienta – firmy farmaceutycznej przetwarzającej dużą ilość danych wrażliwych przejęliśmy funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Obok realizacji bieżących zadań kontrolnych i prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w imieniu Klienta prowadzimy korespondencje z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawie rejestracji zbiorów oraz skarg i zapytań wnoszonych w związku z przetwarzaniem danych przez Klienta.

Usługa swoim zakresem obejmuje również doradztwo w procesie zawierania umów powierzenia przetwarzania oraz prowadzenie szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych. W związku z dynamicznym rozwojem form opieki nad klientami realizacja obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji wymaga dokonywania analiz i opiniowania nowych inicjatyw, a następnie opracowywania pomocnych przy wdrożeniu dokumentów i procedur.

Zapytaj o ofertę:

Daria Worgut-Jagnieża

22 537 50 55


Newsletter

Zapisz się do newslettera i odbierz bonus. Jedna z publikacji do pobrania.


Linkedin