Strefa wiedzy

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

21.03.2017

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Obowiązek ten można spełnić poprzez jedno z trzech działań. Z czym wiążą się poszczególne rozwiązania?

Przeprowadzenie audytu energetycznego

Pierwszym ze sposobów na realizację tego obowiązku jest przeprowadzenie audytu. Jego efektem powinna być ocena obecnego stanu urządzeń i obiektów zużywających energię, zaproponowanie działań służących poprawie efektywności energetycznej oraz ustalenie potencjalnego poziomu oszczędności energii, wynikającego z realizacji działań.

Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Dodatkowo, jeśli to możliwe, powinien opierać się na kosztowej analizie cyklu życia budynku lub zespołu budynków, a także instalacji przemysłowych. Tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie.

Należy przy tym pamiętać, że audyt musi być zakończony najpóźniej do 01.10.2017 roku oraz musi być wykonany przez podmiot niezależny. Oznacza to, że może być wykonany zasobami wewnętrznymi firmy, o ile osoby zajmujące się audytem nie są odpowiedzialne za audytowany obszar, lub poprzez podmiot zewnętrzny. Taki audyt musi być przeprowadzany w firmie raz na cztery lata.

System zarządzania energią

Innym ze sposobów na zrealizowanie wymogów ustawy jest wdrożenie systemu zarządzania energią opartego o normę PN-EN ISO 50001:2011. Ma on na celu wspomóc efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Pozwala na dokładniejsze ustalenie zasobów podnoszących efektywność energetyczną,  prowadzenie standardu zarządzania i zwiększenie oszczędności spółki. System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

W celu wdrożenia tego systemu, konieczne jest stworzenie zespołu, który przeprowadzi audyt certyfikacyjny. Jest on potrzebny do zweryfikowania danych niezbędnych do przeprowadzenia szczegółowego przeglądu budynków i instalacji. Zajmie się również oceną zdolności systemu zarządzania i sposobu jego działania, odnośnie spełnienia wymagań przepisów prawnych, regulacyjnych i umów. Uzyskany w ten sposób certyfikat wymaga odnawiania co trzy lata.

System zarządzania środowiskiem

Trzecią metodą spełnienia wymogów ustawy jest wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego  w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015. Pozwala on na dokładniejsze ustalenie sposobów poprawy efektywności energetycznej oraz pomaga w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych.

Również w przypadku tego systemu, konieczne jest stworzenie zespołu, który przeprowadzi przegląd istniejących procedur w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz dokona audytu certyfikacyjnego.  Analogicznie jak jest to w przypadku systemu zarządzania energią. Uzyskany certyfikat również wymaga odnawiania co trzy lata.

Autor: Adam Mrozowski

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej

Program poprawy efektywności transportu – CASE STUDY

W okresie od lipca 2013 do października 2015 wdrożony został program poprawy efektywności transportu dystrybucyjnego w firmie Durasan. Celem działania…

01.12.2015

Zobacz więcej

Spokojnie, to tylko …GIODO

Jak nie wpaść w panikę przed kontrolą?  Już 25 listopada eksperci Audytela przeprowadzą szkolenie dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Otwartych Funduszy…

10.11.2015

Zobacz więcej

Wdrożenie systemu telefonii IP – case study

Obserwując aktualnie panujące trendy w zakresie rozwoju systemów zunifikowanej komunikacji oraz widząc potrzebę ograniczenia kosztów połączeń telefonicznych Klient firmy Audytel…

05.11.2015

Zobacz więcej

Big Data bez ściemy

Stało się, to już oficjalne: Big Data została w sierpniu 2015 roku oficjalnie zdjęta przez firmę Gartner ze słynnego wykresu krzywej…

03.11.2015

Zobacz więcej

Jak podejść do wdrożenia Wytycznych IT – został już tylko rok…

Wzrost znaczenia technologii informacyjnej dla działalności przedsiębiorstw i instytucji, jak również duża liczba przykładów spektakularnych porażek w dziedzinie bezpieczeństwa, sprawia,…

08.10.2015

Zobacz więcej

6 wskazówek do poprawy efektywności zarządzania

Jeśli w Twojej organizacji główną bolączką jest brak czasu i chroniczny nadmiar obowiązków koniecznie przeczytaj ten artykuł. Gwarantujemy, iż możliwa…

01.10.2015

Zobacz więcej

Wyhaczyć chmurę

Polski rynek rozwiązań chmurowych, pomimo dość głośnych zapowiedzi i dużego zainteresowania mediów, wciąż znajduje się w powijakach i nie może…

26.08.2015

Zobacz więcej

Porównanie międzynarodowe cen usług serwerów wirtualnych (VPS)

W przypadku usług VPS porównanie cen jest trudne do wykonania. Stosowanie różnych platform sprzętowych, różnych konfiguracji sprzętu oraz indywidualnego podejścia…

10.08.2015

Zobacz więcej

Sprawdź czym zajmują się managerowie ds. transportu w Twojej firmie

Coraz bardziej wyśrubowane oczekiwania co do jakości, sprawiają że proces transportowy buduje przewagę konkurencyjną firmy handlowej. Według posiadanych przez nas…

21.07.2015

Zobacz więcej

Trendy na polskim rynku cloud

Rynek usług cloud w Polsce jest stosunkowo młody i nie doczekał się jeszcze pełnych, systematycznych programów badawczych. Kilka publikacji, jakie…

09.07.2015

Zobacz więcej

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.