Strefa wiedzy

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

22.02.2017

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie zatem rola paneli (ang. dashboards), czyli raportów w których najważniejsze informacje są przedstawione w zwięzłej formie – na jednym ekranie lub jednej kartce. Wyróżniamy dwa typy omawianych raportów:

  • Panele (dashboardy) menedżerskie  – prezentują osobom zarządzającym główne wskaźniki, wyraźnie sygnalizują ważne informacje
  • Panele (dashboardy) analityczne – umożliwiają poszukiwanie źródeł i przyczyn wystąpienia zjawiska w pojedynczym obszarze zarządzania

Dlaczego stosowanie dashboardów jest ważne?

  • Lepiej poinformowany menedżer podejmuje trafniejsze decyzje  – nawet najlepsza intuicja nie zastąpi konkretnej informacji odczytanej w odpowiednim czasie
  • Menedżer, który korzysta z dashboardów oszczędza czas – dashboardy prezentują dane w sposób jasny i intuicyjny
  • Dashboardy umożliwiają błyskawiczne śledzenie informacji, które znajdują się w jednym a nie kilku dokumentach

Proces wytworzenia dashboardu

1. Poniżej prezentujemy proces, którego realizacja krok po kroku daje gwarancję sukcesu.

2. Wdrażając dashboard należy:

3. Określić cel biznesowy rozwiązania

4. Zidentyfikować dostępne źródła danych

5. Przygotować i uporządkować dane zasilające

6. Zdefiniować wskaźniki

7. Zaprojektować dashboard

8. Wybrać narzędzie wizualizacji wśród dostępnych na rynku rozwiązań darmowych lub płatnych

9. Wdrożyć dashboard

10. Przetestować jego działanie w praktyce

11. Stale utrzymywać i aktualizować dashboard

Gdzie można wygrać?

  • Poprawa jakości analiz to szybsza reakcja firmy na szanse i zagrożenia w jej otoczeniu.
  • Wdrożenie dashboardów dla kilku menedżerów w firmie uwspólnia język opisywania zjawisk poprzez pracę na tych samych wskaźnikach.
  • Dobrze wdrożony dashboard zapewnia łatwość konfiguracji prezentowanych danych co wspomaga elastyczność w podejmowaniu istotnych decyzji.

Case study – dashboard dla menedżera transportu

Dla firmy handlowo – dystrybucyjnej opracowaliśmy i wdrożyliśmy program poprawy efektywności transportu dystrybucyjnego. Celem działania było obniżenie kosztów transportu w firmie przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi. Jednym z narzędzi wspierających realizację celu było wdrożenie dashboardu dla menedżera transportu. Po wdrożeniu osoba zarządzająca transportem uzyskała bieżącą informację na temat:  aktualnych kosztów wysyłki paczek i palet, wolumenów ładunków na konkretnych kierunkach, poziomu reklamacji usług transportowych, skali opóźnień w procesie transportu, udziału kosztów wszystkich operacji transportowych w sprzedaży. Dzięki wdrożeniu menedżer znacznie podniósł sprawność do podjęcia ważnych decyzji biznesowych, a cały zespół nauczył się pracować i podejmować decyzje w oparciu o liczby. Ponadto menedżerowie wyższego szczebla i zarząd zaczęli się posługiwać tymi samymi wskaźnikami, a obce stało się pytanie: „Jak ta liczba została policzona?”.


Autor: Tomasz Dobczyński

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej

Program poprawy efektywności transportu – CASE STUDY

W okresie od lipca 2013 do października 2015 wdrożony został program poprawy efektywności transportu dystrybucyjnego w firmie Durasan. Celem działania…

01.12.2015

Zobacz więcej

Spokojnie, to tylko …GIODO

Jak nie wpaść w panikę przed kontrolą?  Już 25 listopada eksperci Audytela przeprowadzą szkolenie dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Otwartych Funduszy…

10.11.2015

Zobacz więcej

Wdrożenie systemu telefonii IP – case study

Obserwując aktualnie panujące trendy w zakresie rozwoju systemów zunifikowanej komunikacji oraz widząc potrzebę ograniczenia kosztów połączeń telefonicznych Klient firmy Audytel…

05.11.2015

Zobacz więcej

Big Data bez ściemy

Stało się, to już oficjalne: Big Data została w sierpniu 2015 roku oficjalnie zdjęta przez firmę Gartner ze słynnego wykresu krzywej…

03.11.2015

Zobacz więcej

Jak podejść do wdrożenia Wytycznych IT – został już tylko rok…

Wzrost znaczenia technologii informacyjnej dla działalności przedsiębiorstw i instytucji, jak również duża liczba przykładów spektakularnych porażek w dziedzinie bezpieczeństwa, sprawia,…

08.10.2015

Zobacz więcej

6 wskazówek do poprawy efektywności zarządzania

Jeśli w Twojej organizacji główną bolączką jest brak czasu i chroniczny nadmiar obowiązków koniecznie przeczytaj ten artykuł. Gwarantujemy, iż możliwa…

01.10.2015

Zobacz więcej

Wyhaczyć chmurę

Polski rynek rozwiązań chmurowych, pomimo dość głośnych zapowiedzi i dużego zainteresowania mediów, wciąż znajduje się w powijakach i nie może…

26.08.2015

Zobacz więcej

Porównanie międzynarodowe cen usług serwerów wirtualnych (VPS)

W przypadku usług VPS porównanie cen jest trudne do wykonania. Stosowanie różnych platform sprzętowych, różnych konfiguracji sprzętu oraz indywidualnego podejścia…

10.08.2015

Zobacz więcej

Sprawdź czym zajmują się managerowie ds. transportu w Twojej firmie

Coraz bardziej wyśrubowane oczekiwania co do jakości, sprawiają że proces transportowy buduje przewagę konkurencyjną firmy handlowej. Według posiadanych przez nas…

21.07.2015

Zobacz więcej

Trendy na polskim rynku cloud

Rynek usług cloud w Polsce jest stosunkowo młody i nie doczekał się jeszcze pełnych, systematycznych programów badawczych. Kilka publikacji, jakie…

09.07.2015

Zobacz więcej

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.